Štvrtok 13. 6. 2024

Navigácia

Aktivity ISCED 1 - 2018/2019

Svetový deň rodiny

15. máj - Svetový deň rodiny

Rodina je pre každého z nás miestom odovzdávania životných skúseností, kultúrneho, sociálneho či duchovného cítenia. Je pre nás útočiskom i silou na prekonávanie prekážok. Preto sme sa rozhodli, že si pripomenieme jej význam v našich životoch. Na hodine etickej výchovy sme diskutovali o súčasných problémoch v rodinách, o vzťahoch medzi jej členmi, ktoré - bohužiaľ, v dnešnej dobe, nie sú až také ideálne. Deti sa spontánne vyjadrovali k životnému štýlu svojej rodiny, k pracovným činnostiach jej členov. Atmosféra pohody a dobrej nálady umožnili žiakom uvoľnene a precítene vyjadrovať svoje názory a myšlienky. Nechýbali aktivizujúce metódy čítania a písania, brainstorming či vyjadrenie pocitov pomocou kresby. Diskutovali sme o tom, aký význam má rodina nielen v živote jednotlivcov ale i v spoločnosti. Máme radosť, že si už malé deti veľmi dobre uvedomujú, akú významnú hodnotu má úplná rodina pre harmonický život vyrastajúcej generácie.

Mgr. M. Čákyová

Fotoalbum:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria