Nedeľa 26. 3. 2023

Navigácia

Súťaže ISCED 1 - 2018/2019

Matematický klokan

 Vyhodnotenie

Najväčšia matematická súťaž na svete - Matematický klokan sa konala dňa 21. 3. 2019. Do tejto súťaže zapojilo 70 929 žiakov z celého Slovenska, ktorí súťažili v 13. kategóriách. Z našej školy sa do súťaže zapojilo spolu 85 žiakov, z toho: 22 žiakov 1. ročníka, 21 žiakov 2. ročníka, 13 žiakov 3. ročníka, 8 žiakov 4. ročníka,  7 žiakov 5. ročníka, 2 žiaci 6. ročníka, 10 žiakov 7. ročníka a 2 žiaci 9. ročníka. Žiaci dosiahli v súťaži veľmi pekné výsledky. Medzi najúspešnejších žiakov z našej školy patrili:

Ema Senešiová (1. A) – úspešný riešiteľ (100 % úspešnosť)

Jakub Gatial (1. C) – úspešný riešiteľ (100 % úspešnosť)

Nina Debrovská (2. B) – školský šampión, úspešný riešiteľ (100 % úspešnosť)

Zuzana Macáková (2. B) – úspešný riešiteľ (90 % úspešnosť)

Jerguš Lapin (2. A) – úspešný riešiteľ (83,3 % úspešnosť)
 

Mgr. Gabriela Greksová

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria