Nedeľa 24. 9. 2023

Navigácia

Škola na kolesách

15.1-16.1.2020  navštívila našu školu vzdelávacia divadelná skupina „ Škola na kolesách“. Herci nám predviedli vtipné interaktívne scénky, ktoré boli zamerané na pravidlá spoločenského správania sa. Do predstavenia sa zapájali aj deti a tak ovplyvňovali priebeh deja a z niektorých sa na chvíľu stali herci. Z predstavenia si všetci odniesli nielen pekný umelecký zážitok, ale aj mnoho vedomostí o slušnom správaní, medziľudských vzťahoch a úctivej komunikácii.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria