Nedeľa 26. 3. 2023

Navigácia

Hláskovacia súťaž v ANJ

Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo
Zodpovedná: Ing. Eva Siekelová

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

Dňa 06. novembra 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 30. ročníka olympiády v anglickom jazyku, ktoré preverilo gramatiku, slovnú zásobu, čítanie a počúvanie s porozumením našich žiakov.

V školskom kole súťažilo spolu 20 žiakov v dvoch kategóriách.

Školské kolo olympiády z anglického jazyka pozostávalo z dvoch častí: 

Písomná časť

počúvanie s porozumením, 2. čítanie s porozumením, 3. gramatika 4. slovná zásoba

Ústna časť

tvorba príbehu podľa obrázku, 2. rozhovor na určenú tému.

Všetci súťažiaci preukázali veľmi dobré vedomosti z anglického jazyka.

Po absolvovaní písomnej časti, do ústneho kola postúpili 4 žiaci v oboch kategóriách. Prví postupujú do okresného kola. Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov.

Výsledky súťaže:

1A kategória 5. – 7. ročník:

1. miesto: Ella Orovnická VIII.B

2. miesto: Lukáš Fašung VIII.B

3. miesto: Samuel Slezák VIII.B

1B kategória 8. – 9. ročník:

1. miesto: Alexandra Balážová VII.B

2. miesto: Lia Kóšová VII.B

3. miesto: Oliver Morecz VII.C

  

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria