Štvrtok 29. 2. 2024

Navigácia

Exkurzia v Prírodovedeckom múzeu

V októbri sa naši žiaci 6.ročníka zúčastnili exkurzie v prírodovedeckom múzeu v Bratislave.
Zodpovedná: PhDr. Andrea Zeleňanská

Exkurzia v Prírodovednom múzeu

Žiaci 6. ročníka sa dňa 24.10.2019 zúčastnili medzipredmetovej exkurzie  v Prírodovednom múzeu v Bratislave. V múzeu žiaci navštívili  3 expozície:  príbeh života na Zemi, biodiverzita Slovenska a biodiverzita Zeme.  Žiaci spoznali rozmanitosť vegetačných typov Slovenska – živočíchy  a rastliny, ktoré možno v tom ktorom prostredí stretnúť v životnej veľkosti.  V expozícii – biodiverzita Zeme sa zoznámili so živou  i neživou prírodou  rôznych typov krajín na Zemi  - polárnych  oblastí, tundry, tropických lesov, saván, púští  atď. Žiaci tu pozorovali pestrosť a nesmiernu rozmanitosť živých a neživých organizmov.  Zaujímavou u bola i paleontologická  expozícia , kde žiaci videli množstvo skamenelín a modely napr. dinosaura, jeden meter dlhého   vodného  škorpióna a mamuta srstnatého . Táto expozícia  približuje významné evolučné zmeny  vo vývoji  Zeme.

Žiaci si touto exkurziou doplnili svoje vedomosti z biológie, dejepisu a geografie a pevne dúfame, že ich ďalej využijú nielen na vyučovaní ale aj v bežnom živote. 

PhDr. Zeleňanská A.

  

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria