Štvrtok 25. 7. 2024

Navigácia

 • Vyhodnotenie IBobor 2020

  Žiaci našej školy úspešne absolvovali v novembri 2020 test v súťaži iBobor. Mnohí z nich dosiahli veľmi pekné výsledky.
  Zodpovední: Mgr. Lucia Uhliarová, Mgr. Dušan Kazár

  07.12.2020 09:56 | viac »
 • iBobor 2020
  Aj tento školský rok som prihlásila a registrovala žiakov 5.-9. ročníka do informatickej súťaže iBobor.
  Zodpovední: Mgr. Lucia Uhliarová, Mgr. Dušan Kazár 
  09.11.2020 10:32 | viac »
 • Návšteva knižnice s cudzojazyčnou literatúrou

  Dňa 24. septembra 2020 žiaci 5. ročníka boli v rámci anglického jazyka na návšteve cudzojazyčnej knižnice, ktorá sa nachádza v jazykovej škole Prima.
  Zodpovední: Ing. Eva Siekelová
                           Ing. Erika Gubová
                               Mgr. Dana Slamková
                                   Mgr. Veronika Lauková

  05.11.2020 15:48 | viac »
 • Deň Zeme
  Každoročne si koncom apríla (tento rok 22.4.) pripomíname Deň Zeme. Tento rok bol špeciálny, pretože život sa na Zemi zastavil na niekoľko mesiacov a zmeny boli viditeľné.  Žiaci 4. a 5. ročníkov ku Dňu Zeme pripravili projekty v anglickom jazyku. 
  Zodpovedná: Mgr. Eva Kaszmánová
  05.11.2020 15:48 | viac »
 • Učíme sa doma - Regionálna výchova
  Výuka Regionálnej výchovy v 5 ročníku v domácom prostredí.
  Zodpovedná: PhDr. Andrea Zeleňanská
  05.11.2020 15:47 | viac »
 • MODRÝ GOMBÍK 2020
  03.04.2020 18:10 | viac »
 • Muzikál Robin Hood
  V januárí sa žiaci 5 a 6 ročníka našej školy zúčastnili divadelného predstavenia premiéry muzikálu Robin Hood.
  Zodpovedná: Mgr. Alena Kováčová
  05.11.2020 15:46 | viac »
 • Výcvik peer aktivistov
  Žiaci 7.ročníka sa zúčastnili prednášky o HIV a AIDS.
  Zodpovedná: Mgr. Eva Kaszmánová
  04.03.2020 13:59 | viac »
 • Beseda čas premien
  Naši žiaci 7.ročníka sa zúčastnili besedy o dospievaní, ktorú mala na starosti lektora Mgr. Viera Holecová
  Zodpovedná: Mgr. Gabriela Greksová
  06.03.2020 07:48 | viac »
 • Svet médií
  Audiovizuálna prednáška
  Zodpovedné: Mgr. Lucia Uhliarová, Mgr. Gabriela Greksová
  03.03.2020 08:52 | viac »
 • Biologická olympiáda
  Zúčastnili sme sa biologickej olympiády na ZŠ Andreja Kmeťa, kde nás reprezentovala Kiara Jane Moreira a získala veľmi pekné 2.miesto s postupom do krajského kola, ktoré sa bude konať v Nitre.
  Zodpovedná: PaedDr. Vladimíra Mészárosová
  03.03.2020 08:33 | viac »
 • Relácia k Valentínovi

  14.2. 2020 sme sa tešili z krásneho sviatku sv. Valentína.Vypočuli sme si reláciu zo šk. rozhlasu,ktorú pripravili žiačky lX.B triedy.Lásku,vďačnosť a úctu žiaci prejavovali originálnymi krásnymi valentínskymi pozdravmi, ktoré v tento deň potešili  spolužiakov, kamarátov aj pedagógov. 
  Zodpovedná: Mgr. Oľga Ovsenáková

  03.03.2020 08:33 | viac »
 • Mikuláš s basketbalom
  V decembri sa ako každoročne tak aj tento rok uskutočnila akcia Mikuláša s basketbalom. 
  Zodpovedná: PaedDr. Miriam Szántoová
  06.03.2020 07:49 | viac »
 • Viem, čo zjem
  V januári sa uskutočnila pre žiakov našej školy akcia viem, čo zjem.
  Zodpovedná: PaedDr. Vladimíra Mészárosová
  13.02.2020 09:50 | viac »
 • Exkurzia v Prírodovedeckom múzeu
  V októbri sa naši žiaci 6.ročníka zúčastnili exkurzie v prírodovedeckom múzeu v Bratislave.
  Zodpovedná: PhDr. Andrea Zeleňanská
  03.03.2020 08:52 | viac »
 • Adventná Budapešť
  V decemberi sa žiaci 7.C, 8.A, 8.B zúčastnili exkurzie adventnej Budapešti.
  Zodpovední: PaedDr. Judita Olajošová, Mgr. Lucia Uhliarová, Mgr. Oľga Ovsenáková, Mgr. Gabriela Greksová
  06.03.2020 07:50 | viac »
 • Záložka do knihy spája školy
  Žiaci našej školy sa zapojili do projektu záložka do knihy spája školy.
  Zodpovední: Mgr. Martina Dianová, Mgr. Kvetoslava Čenková, PaedDr. Judita Olajošová
  03.03.2020 08:52 | viac »
 • Hláskovacia súťaž v ANJ
  Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo
  Zodpovedná: Ing. Eva Siekelová
  06.03.2020 07:50 | viac »
 • Európsky týždeň športu
  Európsky týždeň športu
  Zodpovední: PaedDr. Miriam Szántoová, Mgr. Dušan Kazár
  13.02.2020 10:08 | viac »
 • Najzaujímavejšie podujatie školských knižníc
  Naši žiaci sa v októbri zapojili do školkej súťaže s názvom Najzaujímavejšie podujatie školských knižníc.
  Zodpovedná: PaedDr. Judita Olajošová
  13.02.2020 10:08 | viac »
 • Zavolať sanitku nestačí
  V októbri sa uskutočnila akcia Zavolať sanitku nestačí.
  Zodpovedná: Mgr. Gabriela Greksová
  06.03.2020 07:51 | viac »
 • Exkurzia Trnava - Smolenice

  V októbri sa uskutočnila exkurzia Trnava - Smolenice 
  Zodpovedná: PaedDr. Judita Olajošová

   

  13.02.2020 10:09 | viac »
 • Exkurzia EMO 6.ročník
  V októbri sa uskutočnila exkurzia EMO pre žiakov 6.ročníka.
  Zodpovedná: Ing. Miroslava Jánošová
  13.02.2020 10:09 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
  Saratovská ul. 85
 • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
  036 631 2577 - tajomníčka
  036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria