Nedeľa 24. 9. 2023

Navigácia

Exkurzia Trnava - Smolenice

V októbri sa uskutočnila exkurzia Trnava - Smolenice 
Zodpovedná: PaedDr. Judita Olajošová

 

Žiaci 7. C a 8. A boli 4. októbra na exkurzii  na Smolenickom zámku a v Trnave v Západoslovenskom múzeu.

Smolenický zámok vznikol v 14. storočí ako posledný zo strážnych hradov pri malokarpatských priesmykoch. Na začiatku 15. storočia bol kráľovským majetkom, neskôr patril pezinským a svätojurským grófom a od začiatku 16. storočia rodine Országovcov. Potom ho takmer dve storočia vlastnili Erdődyovci.

Na začiatku 20. storočia začali jeho poslední majitelia, Pálfiovci, stavať na hradných ruinách (následok požiaru) historizujúcu stavbu terajšieho Smolenického zámku. Zo starého hradu pri prestavbe zachovali iba časť vonkajšieho opevnenia. Zámok dobudovali až po roku 1945.

Smolenický zámok je majetkom Slovenskej akadémie vied a pre verejnosť je sprístupnený iba sčasti . Na zámku sa robia svadby a organizujú sa v ňom národné i medzinárodné vedecké konferencie.

Zo Smoleníc sme sa presunuli do Trnavy. Tam sme navštívili Západoslovenské múzeum, ktoré je jedným z najväčších a najkrajších múzeí na Slovensku. Hlavná budova sa nachádza v objekte klariského kláštora z 13. storočia situovaného pri historických hradbách mesta a poskytuje priestor pre jedenásť nádherných expozícií prezentujúcich život na území mesta a regiónu od praveku až po 20. storočie: ARCHEOLÓGIA, GOTICKÁ TRNAVA, HISTÓRIA MESTA, UMELECKÉ REMESLO V ČÍNE A JAPONSKU, ĽUDOVÁ KERAMIKA, ĽUDOVÝ ODEV ZÁPADNÉHO SLOVENSKA, KAMPANOLOGICKÁ EXPOZÍCIA, ORATÓRIUM, SAKRÁLNA EXPOZÍCIA.

Bol to nádherný deň plný histórie a poznávania

    Zapísala: PaedDr. Judita Olajošová

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria