Štvrtok 13. 6. 2024

Navigácia

Záložka do knihy spája školy

Žiaci našej školy sa zapojili do projektu záložka do knihy spája školy.
Zodpovední: Mgr. Martina Dianová, Mgr. Kvetoslava Čenková, PaedDr. Judita Olajošová

Záložka spája školy

(Vyhlasovať projektu: Slovenská pedagogická knižnica Bratislava)

Tohtoročná téma:  „List za listom..."

 

Do tohto skvelého projektu sa naša škola zapája od jeho vzniku. Záložky sa tak,  ako každoročne, tak aj tento  rok vyrábali za pomoci p. vychovávateliek, p. učiteliek na ISCED1 i p. učiteliek na ISCED2 našej základnej školy. Samotnej výrobe záložiek predchádzalo čítanie kníh rozprávok, povestí a poviedok J. G. Tajovského, príbehov zo života detí z kníh M. Hlušíkovej  a G. Futovej, Z. Štelbaskej i D. Heviera  v našej školskej knižnici či v triedach. Tvorba záložiek bola výborným oživením a spestrením vyučovacích hodín a čo je najpodstatnejšie – dôležitým motivačným prvkom pri zvyšovaní  záujmu  čítania u  žiakov.  S partnerskou školou na Moskovskej ulici v  Michalovciach sa spolupráca vydarila. Vzájomná výmena záložiek prebehla podľa dohody. Okrem krásnych žiackych prác sme dostali knihy povestí, ktoré sa už v súčasnosti nachádzajú v školskej knižnici.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria