Štvrtok 25. 7. 2024

Navigácia

 • ŠTVRTÁCI ČÍTALI PRVÁKOM

  Začiatkom júna sa uskutočnila už niekoľko rokov tradičná akcia „Štvrtáci čítajú prvákom“. Žiaci IV.C triedy pripravili všetkým trom prváckym triedam prekvapenie v podobe prečítanej rozprávky. Pre 1.A si pripravili rozprávku „O načisto čokoládovej krajine“ z knihy OSMIJANKO putuje po zázračných krajinách od spisovateľky Márie Ďuríčkovej. Triedu 1.B potešili rozprávkou „Škola cez prázdniny“ od Jozefa Pavloviča z knihy KURIATKO A OBLÁČIK. 1.C pobavili rozprávkou „Ako kukurica prišla o všetky zuby“ z knihy NEOBYČAJNÝ POĽOVNÍK.

  28.06.2021 17:19 | viac »
 • Beseda so spisovateľkami v Tekovskej knižnici

  Žiaci 3.B triedy sa stretli dňa 10. 06. 2021 s bojnickou autorkou a ilustrátorkou Luciou Benkovou, na besede v Tekovskej knižnici. Spisovateľka je autorkou edukačných kníh, venuje sa kresbe, maľbe, ale hlavne písaniu a ilustrovaniu detských kníh.

  28.06.2021 17:03 | viac »
 • 1. sv. prijímanie 20.6.2021
  V nedeľu 20.06.2021 prežili naši tretiaci, navštevujúci hodiny náboženskej výchovy, slávnosť 1. svätého prijímania. V kostole Ducha Svätého v Leviciach na Rybníkoch prijali z rúk p. kaplána prvý krát Eucharistiu. Tu je krátky zostrih zo slávnosti.
  01.07.2021 10:44 | viac »
 • Tešíme sa do knižnice

  Každý školský rok pre nás pripravujú tety z  Tekovskej knižnice krásne divadielka a ponúkajú nám fantastické zážitky v dome plnom kníh. Môžeme sa stať zbojníkmi, vílami, zvieratkami , ba i kráľmi. To všetko sa nám môže stať iba s dobrou knihou plnou úžasných príbehov. Sme prváci, takže sme sa výborne naučili v prvej triede čítať a po prázdninách z nás budú pravidelní čitatelia.

  17.06.2021 11:50 | viac »
 • Finančná gramotnosť

  Vyučovanie finančnej gramotnosti na prvom stupni v našej škole vychádza z  Národného štandardu finančnej gramotnosti, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR. Do výchovno-vzdelávacieho procesu bola FG implementovaná a realizovaná v jednotlivých predmetoch prierezovo. Počas školského roka boli taktiež zrealizované samostatné aktivity. Žiaci sa na hodinách učili formou hier, online aplikácií, pracovných listov a web stránky www.zlatka.in.sk.

  14.06.2021 08:01 | viac »
 • Zbieranie vrchnákov má zmysel

  Každoročne sa na našej škole vyzbiera tisíce plastových vrchnákov, ktoré vo vreciach putujú na pomoc deťom s handicapom.  Finančné prostriedky získané za zber vrchnáčikov z plastových fliaš pomáhajú pokryť časť finančne náročných terapií a liečby pre deti s rôznymi typmi postihnutia.

  11.06.2021 12:41 | viac »
 • Deň detí v Lesnej škole v Leviciach

  Tohtoročný Deň detí bol super! Už niekoľko dní pred ním som sa dozvedel, že mňa a pár mojich spolužiakov zoberie pani zástupkyňa na slávnostné otvorenie Lesnej školy. Hoci som nevedel, čo to presne tá Lesná škola je, strašne som sa tešil a nevedel som sa dočkať. Keď sme tam prišli, na chvíľu som onemel. Bolo to krásne! Dozvedel som sa, že LESY SR prostredníctvom cezhraničného projektu spoločne s maďarskými lesníkmi zriadili prvú Lesnú školu na území Slovenska. A to priamo v našom meste. Paráda! Týmto jedinečným projektom, chcú lesníci priblížiť význam a dôležitosť ochrany životného prostredia deťom aj dospelým.

  09.06.2021 11:20 | viac »
 • Lesná pedagogika

  Žiaci IV.A triedy sa zapojili do projektu pod názvom „Les ukrytý v knihe“, do ktorého nás pozvali lesní pedagógovia. Čítaním obľúbených kníh o zvieratách a prírode v autentickom prostredí lesa sme zvyšovali čitateľskú a prírodovednú gramotnosť.  Do 11. ročníka celoslovenskej kampane sa zapojili z online prostredia svojich domovov. Na základe prečítaného úryvku, vypracovali zaujímavý pracovný list zameraný na spoznávanie stromov, význam lesov a ich prínosu pre človeka. Takto získali možnosť byť odmenený malým lesným darčekom.

  Mgr. Jana Mojžišová

  19.05.2021 09:43 | viac »
 • „Viem, čo zjem?“ - Deti sa stravujú zdravšie, ale majú málo pohybu

  Sladené nápoje, neprimerané množstvo sladkostí a fastfood. Tento zvyšujúci sa trend v stravovaní sa už žiaľ prejavuje aj u nás. Nesprávna výživa a nedostatok pohybu môžu pritom poriadne zatočiť so zdravím. Práve preto je nesmierne dôležité, aby si zásady zdravej životosprávy osvojili už deti. Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do realizácie aktivít už piateho ročníka projektu Viem, čo zjem so žiakmi z tretích a štvrtých ročníkov s cieľom podať im cenné vedomosti a informácie o význame zdravého stravovania. 
   

  11.05.2021 11:34 | viac »
 • 2. APRÍL - MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETSKEJ KNIHY v 3.A

  Medzinárodný deň detskej knihy sa slávi v deň narodenia veľkého rozprávkara, dánskeho spisovateľa, Hansa Christiana Andersena (2. 4. 1805 - 4. 8. 1875). 
  Pripomenuli sme si ho zaujímavými aktivitami v rámci integrovaného tematického vyučovania. Žiaci pracovali v skupinách, plnili zaujímavé úlohy, ktoré ich viedli k vyhľadávaniu, triedeniu a prezentovaniu informácií. Využitie medzipredmetových vzťahov umožňovalo aplikovať získané vedomosti a poznatky priamo v tvorivých skupinových činnostiach.

  07.04.2021 17:50 | viac »
 • Bezpečná škola - Prevencia kyberšikanovania

  Kyberšikanovanie je jedným z najčastejších negatívnych javov na internete. Nie je to niečo nové, je to len prejav, ktorý sa objavuje v inom priestore. S rozšírením moderných technológií sa aj výrazná časť šikanovania presunula do virtuálneho prostredia. Pre agresorov je ľahšie ubližovať niekomu, komu sa nemusia pozerať priamo do očí, menej vnímajú emócie a zranenie obete, menej si uvedomujú závažnosť svojho konania a zodpovednosť zaň. Takéto šikanovanie im môže pripadať iba ako druh neškodnej zábavy. Agresora zároveň jeho anonymita chráni pred odhalením. Pre obeť je virtuálne šikanovanie ešte závažnejšie – nemôže pred ním uniknúť nikam, ani do bezpečia domova. Ak používa mobilný telefón alebo internet, agresori sa k nej dostanú v ktorúkoľvek dobu a na ktoromkoľvek mieste.

  21.05.2021 12:48 | viac »
 • Deň ľudských práv v 3.A

  10. decembra 1948 bola v Paríži Valným zhromaždením OSN prijatá Všeobecná deklarácia ľudských práv. Uplynulo už 72 rokov od prijatia deklarácie a čas ukázal, že bez garancie ľudských práv nie je možné dlhodobo udržať a zabezpečiť mier a prosperitu ľudstva. Na hodinách etickej výchovy sme si pripomenuli, že ľudské práva sú univerzálne a nemožno povyšovať niektoré z nich nad ostatné.

  16.12.2020 09:53 | viac »
 • 30.11. Deň počítačovej bezpečnosti

  Aj tento školský rok si žiaci 2., 3. a 4. ročníka počas posledných novembrových dní na hodinách informatiky pripomenuli 30. november ako Deň počítačovej bezpečnosti (Computer security day).  

  02.12.2020 10:55 | viac »
 • 31.10.2020 - Svetový deň sporenia

  Posledný deň v októbri sa každoročne označuje ako Svetový deň sporenia.  Tento deň pripadol na jesenné prázdniny, preto pani učiteľky aktivity presunuli na novembrové dni. Pri tejto príležitosti zrealizovali netradičné, interaktívne a hravé  vyučovanie pre žiakov. Cieľ bol jasný – hovoriť o dôležitosti rozumného a bezpečného narábania s peniazmi, o vytváraní optimálnej rovnováhy medzi spotrebou a úsporami, čo je dôležitou súčasťou života každého človeka. Žiaci sa naučili, aké dôležité je nielen sporiť, ale aj starať  sa o svojich blízkych, keď to najviac potrebujú a sami to už nedokážu. Naučiť deti od útleho veku sporiť, znamená mať pozitívne očakávania od budúcnosti.

  Koordinátor finančnej gramotnosti: Mgr. Jana Mojžišová

   

  09.11.2020 09:22 | viac »
 • NAJZAUJÍMAVEJŠIE PODUJATIE ŠKOLSKEJ KNIŽNICE


  3.B sa zapojila do 16. ročníka celoslovenského projektu: NAJZAUJÍMAVEJŠIE PODUJATIE ŠKOLSKEJ KNIŽNICE.

  Podujatie sa uskutočnilo k Medzinárodnému dňu školských knižníc 26. októbra 2020 na tému: Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou. Na našej škole sa podujatie nieslo pod názvom: Medzinárodný veľtrh - „Poznaj svoj svet“.

  04.11.2020 07:22 | viac »
 • ÚSPECH V CELOSLOVENSKOM PROJEKTE

  Dňa 24.9.2020 sa v Univerzitnej knižnici Bratislava uskutočnila 14. medzinárodná konferencia, ktorú organizovala a viedla Mgr. Rozalia Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice a hlavná koordinátorka česko-slovenského projektu. V tomto projekte Slovenskú pedagogickú knižnicu reprezentoval riaditeľ PhDr. Vladimír Grigar. Celoslovenská súťaž „Najzaujímavejšie podujatie školských knižníc“ bola organizovaná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

  03.11.2020 15:46 | viac »
 • Týždeň zdravej výživy v 3.A triede

  Druhý októbrový týždeň sme sa v rámci integrovaného tematického vyučovania venovali zdravej výžive, prevencii obezity a propagácii správneho životného štýlu. V pondelok sme si pohovorili o potravinovej pyramíde, o jej jednotlivých poschodiach, vysvetlili sme si základné pojmy v správnej výžive, poskladali sme si puzzle, diskutovali o zdravom tanieri, primeraných denných porciách jedla. Rozprávali sme sa aj o významnej úlohe vitamínov a minerálov v našej strave, podobne ako aj o pitnom režime školákov. Počas desiatovej prestávky sme si pochutnávali na slovenskom i tropickom ovocí.

  03.11.2020 15:45 | viac »
 • TEKVICOVÁ PARÁDA

  Daždivé jesenné počasie, ktoré kraľuje mesiacu október, bolo v interiéri našej školy spestrené svetielkami z tekvíc. Tekvicové lampáše v podobe svetlonosov a rozprávkových bytostí vyšli z dielne našich žiakov prvého a druhého ročníka. Spolu s rodičmi doma zdobili tekvice rôznych veľkostí a tvarov, ktoré potom s radosťou a nadšením prezentovali na spoločnej výstavke. Za svoje tekvicové dielo si každý žiak odniesol nálepku ako spomienku na tohtoročnú Tekvicovú parádu a reflexný prívesok. Ceny získali aj víťazi jesenných dielok, ktorých si zvolili naši žiaci.

  03.11.2020 15:45 | viac »
 • Európsky týždeň športu – Príroda ako telocvičňa


  Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Tento rok prebieha už jeho 6. ročník. Hlavnou témou kampane naďalej ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu a zdravému životnému štýlu celoročne.

  Aj tento rok sa naša škola zapojila do aktivít Európskeho týždňa športu zorganizovaním vlastného podujatia pre žiakov s názvom: Príroda ako telocvičňa. Podujatie našej školy sa stalo zároveň súčasťou iniciatívy European School Sport Day, ktorá je tento rok oficiálnou súčasťou Európskeho týždňa športu.

  Do realizácie školského podujatia sa zapojili všetky triedy prvého stupňa. Deti si zacvičili v príjemnom prostredí vonkajšieho areálu školy, ktorý je plný zelene a ponúka množstvo námetov na využitie prírodného okolia. Zajazdili si na kolobežkách, keďže škola disponuje dopravným ihriskom a využili súťaživé športové hry, úpolové cvičenia ale i cvičenia s náčiním pre aktívny pohyb v prírode. A prečo sme si vybrali práve cvičenie v prírode? Tu je niekoľko benefitov, ktoré nás presvedčili, že tréning na čerstvom vzduchu je oveľa efektívnejší ako cvičenie v uzavretom priestore:

  03.11.2020 15:46 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
  Saratovská ul. 85
 • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
  036 631 2577 - tajomníčka
  036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria