Nedeľa 24. 9. 2023

Navigácia

2. APRÍL - MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETSKEJ KNIHY v 3.A

Medzinárodný deň detskej knihy sa slávi v deň narodenia veľkého rozprávkara, dánskeho spisovateľa, Hansa Christiana Andersena (2. 4. 1805 - 4. 8. 1875). 
Pripomenuli sme si ho zaujímavými aktivitami v rámci integrovaného tematického vyučovania. Žiaci pracovali v skupinách, plnili zaujímavé úlohy, ktoré ich viedli k vyhľadávaniu, triedeniu a prezentovaniu informácií. Využitie medzipredmetových vzťahov umožňovalo aplikovať získané vedomosti a poznatky priamo v tvorivých skupinových činnostiach.

Pracovné stanice riešili spoločné i diferencované problémy, navrhovali riešenia, spolupracovali a učili sa kooperovať. Rozvíjanie kľúčových kompetencií zúčastnených podporovali aj inovatívne metódy ako: brainstorming, storytelling, gamifikácia, lift-pitch, memo kartičky či akrostich. Efektívne podporovali učenie, rozvíjali komunikačné zručnosti, podporovali personálne a sociálne kompetencie detí. Pracovali sme s rozprávkami H. CH. Andersena, ich hlavnými postavami, s ilustráciami jeho kníh. Pri realizácii témy integrovaného vyučovania sme aplikovali aj niekoľko asociácií s finančnou gramotnosťou. V závere sme sa zoznámili so životným príbehom vynálezcu kníhtlače. Žiaci si vyskúšali aj písanie husacím brkom, ktoré bolo pre nich veľmi netradičné. Skupinové škálové hodnotenie odprezentované hovorcami skupín bolo doplnené o individuálne sebahodnotenia zúčastnených. Blokové vyučovanie tohto typu prinieslo do učenia detí tvorivosť, spoluprácu, využitie naučeného v netypickej situácii. Vytvorilo podmienky pre individuálne a spoločenské zážitky, zanechalo trvalú pozitívnu emocionálnu stopu. Detská kniha vždy vytvára zázračný priestor, v ktorom dieťa môže nájsť aj to, čo nehľadá a získať to, čo je preň nedosiahnuteľné. Pôsobí ako dobré slovo, ktoré napokon prehovorí do ich srdca. Detská kniha vyjadruje úctu k malým - ako významným osobnostiam. Zobrazuje im svet, ktorý sa znova a znova pretvára. Hravý a nádherný, ktorý je súčasťou nášho života.

Triedna učiteľka 3.A: PaedDr. M. Čákyová

Fotoalbum:

            

        

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria