Nedeľa 24. 9. 2023

Navigácia

„Viem, čo zjem?“ - Deti sa stravujú zdravšie, ale majú málo pohybu

Sladené nápoje, neprimerané množstvo sladkostí a fastfood. Tento zvyšujúci sa trend v stravovaní sa už žiaľ prejavuje aj u nás. Nesprávna výživa a nedostatok pohybu môžu pritom poriadne zatočiť so zdravím. Práve preto je nesmierne dôležité, aby si zásady zdravej životosprávy osvojili už deti. Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do realizácie aktivít už piateho ročníka projektu Viem, čo zjem so žiakmi z tretích a štvrtých ročníkov s cieľom podať im cenné vedomosti a informácie o význame zdravého stravovania. 
 

Zábavnou formou si osvojili zásady správnej a vyváženej stravy, zorientovali sa v zložení potravín a v správnom spôsobe ich konzumácie či skladovania. Cieľom projektu bolo aj oboznámiť ich s rizikami, ktoré so sebou nesprávna výživa prináša. Veď všetci to veľmi dobre poznáme. Kým jedni rodičia sa obávajú, či ich dieťa zjedlo aspoň niečo, iní uvažujú, či toho nezjedlo príliš. Pravdou je, že vypestovať u detí pozitívny vzťah k stravovacím návykom, ale aj pohybovým aktivitám, je nesporne jedným z najväčších benefitov do ich budúcnosti. V dnešnej uponáhľanej dobe sa však o oboch oblastiach vedie pomerne rozsiahla diskusia. Čo má však podľa najnovších prieskumov najväčší vplyv na obezitu slovenských detí? Medzi tri hlavné faktory patria hlavne: pohybové aktivity, pitie sladených nápojov a prekvapivo aj to, či dieťa obeduje v školskej jedálni. Ukázalo sa, že nielen domáce, no vo veľkej miere aj školské prostredie, hrá v otázke správneho stravovania dôležitú úlohu. Počas realizácie aktivít sa žiaci okrem iného naučili, že všetky potraviny, ktoré zjeme, vo väčšej či menšej miere ovplyvňujú fungovanie nášho organizmu. Obsahujú totiž látky ako: enzýmy, vitamíny, minerály, ale aj bielkoviny, cukry a tuky, ktoré rôznym spôsobom vstupujú do všetkých procesov v organizme.

Projekt bol zameraný na motiváciu detí vnímať dôležitosť pravidelného stravovania, zdravého výberu potravín a pokrmov. Vysvetľoval potrebu správneho skladovania potravín, hygienickej prípravy pokrmov a tiež dôležitosť pohybových aktivít.

Význam projektu sa preukázal z viacerých pohľadov, čo potvrdzujú aj výsledky najnovšieho prieskumu.
 

 1. Výsledky prieskumu potvrdili, že školské stravovanie má význam v prevencii nadváhy. Deti, ktoré nenavštevujú zariadenia školského stravovania vykazujú vyšší výskyt nadváhy. Projekt Viem, čo zjem sa snaží motivovať deti k tomu, aby sa pravidelne stravovali v školskej jedálni.
   
 2. Pokles konzumácie sladených nápojov u detí je jedným z ďalších cieľov projektu. Projekt vysvetľoval deťom, aké alternatívy dnes existujú vo vzťahu k pitnému režimu. Prieskum zaznamenal pokles počtu detí, ktoré konzumujú sladené nápoje.
   
 3. Deti s vyšším výskytom a frekvenciou pohybovej aktivity vykazujú častejšie normálnu hmotnosť. Projekt v tejto oblasti motivuje deti k pravidelnej pohybovej aktivity nielen v súvislosti s prevenciou nadváhy, ale v súvislosti s podporou duševného zdravia.
   

PaedDr. M. Čákyová

Fotoalbum:

       

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
  Saratovská ul. 85
 • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
  036 631 2577 - tajomníčka
  036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria