Štvrtok 13. 6. 2024

Navigácia

Finančná gramotnosť

Vyučovanie finančnej gramotnosti na prvom stupni v našej škole vychádza z  Národného štandardu finančnej gramotnosti, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR. Do výchovno-vzdelávacieho procesu bola FG implementovaná a realizovaná v jednotlivých predmetoch prierezovo. Počas školského roka boli taktiež zrealizované samostatné aktivity. Žiaci sa na hodinách učili formou hier, online aplikácií, pracovných listov a web stránky www.zlatka.in.sk.

Dôraz sa kládol na praktické využitie poznatkov a prepojenie s realitou. V novembri sme si pripomenuli Svetový deň sporenia. V apríli bol zrealizovaný „Týždeň finančnej gramotnosti“. Cieľom tohto týždňa bolo prostredníctvom blokovej výučby rozvíjať praktické finančné zručnosti detí. Tento týždeň sa niesol v duchu inovatívnych prístupov a vyučovanie tým bolo pútavejšie. Pani učiteľky pre žiakov pripravili zaujímavé aktivity. Cieľom všetkých zrealizovaných aktivít v našich triedach bolo prepojenie aktivizačných metód s témami FG do takej miery, aby žiaci disponovali veku primeranými kompetenciami pre dané tematické oblasti. Všetky nadobudnuté vedomosti boli overené v máji pretestovaním žiakov.

Mgr. Jana Mojžišová

Fotoalbum:

 

               

         

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria