Štvrtok 25. 7. 2024

Navigácia

ÚSPECH V CELOSLOVENSKOM PROJEKTE

Dňa 24.9.2020 sa v Univerzitnej knižnici Bratislava uskutočnila 14. medzinárodná konferencia, ktorú organizovala a viedla Mgr. Rozalia Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice a hlavná koordinátorka česko-slovenského projektu. V tomto projekte Slovenskú pedagogickú knižnicu reprezentoval riaditeľ PhDr. Vladimír Grigar. Celoslovenská súťaž „Najzaujímavejšie podujatie školských knižníc“ bola organizovaná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

„Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“

k Medzinárodnému dňu školských knižníc

Dňa 24.9.2020 sa v Univerzitnej knižnici Bratislava uskutočnila 14. medzinárodná konferencia, ktorú organizovala a viedla Mgr. Rozalia Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice a hlavná koordinátorka česko-slovenského projektu. V tomto projekte Slovenskú pedagogickú knižnicu reprezentoval riaditeľ PhDr. Vladimír Grigar. Celoslovenská súťaž „Najzaujímavejšie podujatie školských knižníc“ bola organizovaná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Riaditeľ školy PaedDr. Peter Kriška, PhD. a pani knihovníčka PaedDr. Judita Olajošová prevzali ocenenie za 5. miesto od pani  PaedDr. Anny Chlupíkovej, poverenej riaditeľky odboru predprimárneho vzdelávania a základných škôl MŠVVaŠ SR. Naša škola získala finančnú čiastku 200 eur, ktorá bola určená na zakúpenie kníh do školskej knižnice.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria