Štvrtok 13. 6. 2024

Navigácia

31.10.2020 - Svetový deň sporenia

Posledný deň v októbri sa každoročne označuje ako Svetový deň sporenia.  Tento deň pripadol na jesenné prázdniny, preto pani učiteľky aktivity presunuli na novembrové dni. Pri tejto príležitosti zrealizovali netradičné, interaktívne a hravé  vyučovanie pre žiakov. Cieľ bol jasný – hovoriť o dôležitosti rozumného a bezpečného narábania s peniazmi, o vytváraní optimálnej rovnováhy medzi spotrebou a úsporami, čo je dôležitou súčasťou života každého človeka. Žiaci sa naučili, aké dôležité je nielen sporiť, ale aj starať  sa o svojich blízkych, keď to najviac potrebujú a sami to už nedokážu. Naučiť deti od útleho veku sporiť, znamená mať pozitívne očakávania od budúcnosti.

Koordinátor finančnej gramotnosti: Mgr. Jana Mojžišová

 

Fotoalbum:

         

         

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria