Nedeľa 24. 9. 2023

Navigácia

Bezpečná škola - Prevencia kyberšikanovania

Kyberšikanovanie je jedným z najčastejších negatívnych javov na internete. Nie je to niečo nové, je to len prejav, ktorý sa objavuje v inom priestore. S rozšírením moderných technológií sa aj výrazná časť šikanovania presunula do virtuálneho prostredia. Pre agresorov je ľahšie ubližovať niekomu, komu sa nemusia pozerať priamo do očí, menej vnímajú emócie a zranenie obete, menej si uvedomujú závažnosť svojho konania a zodpovednosť zaň. Takéto šikanovanie im môže pripadať iba ako druh neškodnej zábavy. Agresora zároveň jeho anonymita chráni pred odhalením. Pre obeť je virtuálne šikanovanie ešte závažnejšie – nemôže pred ním uniknúť nikam, ani do bezpečia domova. Ak používa mobilný telefón alebo internet, agresori sa k nej dostanú v ktorúkoľvek dobu a na ktoromkoľvek mieste.

Kyberšikanovanie je forma šikanovania, pri ktorej sa používajú nové technológie, ako je počítač, internet, mobilný telefón. Prebieha vo virtuálnom priestore s využitím rôznych služieb a nástrojov, ako sú email, messenger, Skype, čet, diskusné fóra, sociálne siete, stránky na zverejňovanie fotografií a videí, blogy, SMS správy, telefonáty.

Kybernetické prenasledovanie je neustále sledovanie niekoho vo virtuálnom prostredí, často spojené s obťažovaním, vyhrážaním a zastrašovaním.

S touto problematikou sa zoznamovali žiaci tretích a štvrtých ročníkov na hodinách informatiky. Aktivity: Čo sa stane s mojou fotografiou na interneteFotky, ktoré nepatria na internet  - boli zamerané na zvyšovanie citlivosti voči svojmu prežívaniu a prežívaniu iných. Prostredníctvom hravých a zážitkových činností sa žiaci oboznamovali s prevenciou kybešikany, jej nástrahami a negatívnymi dopadmi na zdravie obetí. Vzájomné diskusie a situačné riešenia problematiky nasmerovali žiakov k zodpovednému správaniu sa pri používaní aplikácií a komunikačných nástrojov. Dozvedeli sa, čo všetko patrí do tejto oblasti nástrah: urážky, nadávky, vyhrážanie, zastrašovanie, vydieranie, šírenie nepravdivých informácií. Naučili sa, že si musia dávať pozor na to, čo zverejnia na internete a komu dajú prístup k svojim fotografiám alebo profilu. Keď ukončia svoju prácu na PC, musia sa vždy odhlásiť. Žiaci si vytvorili pravidlá na zverejňovanie fotografií na internete a plagáty zamerané na prevenciu týchto negatívnych javov.

Koordinátor projektu Bezpečná škola: PaedDr. M. Čákyová

Fotoalbum:

        

         

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria