Piatok 24. 5. 2024

Navigácia

OK v Geografickej olympiáde

2. miesto na  OKGO
Zodpovedná: PaedDr. Andrea Zeleňanská

Aj tento šk. rok sa 8 žiakov  našej školy zúčastnilo Okresného kola Geografickej olympiády.  Z dôvodu súčasnej epidemickej situácii sa forma olympiády musela zmeniť na on-line,  čo bola pre žiakov novinka a najmä v praktických úlohách  sa to javilo ako nemožné.    Aj napriek  tomu všetci naši žiaci boli úspešní riešitelia OKGO. Blahoželáme najmä  Lukášovi Bielikovi  zo 6.A triedy , ktorý v kategórii F / 6.-7. roč. / sa umiestnil na 2. mieste  s postupom na Krajské kolo GO.  Držíme palce.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria