Štvrtok 29. 2. 2024

Navigácia

Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti detí našej školy v spolupráci s Tekovskou knižnicou

 

Počas školského roka chodievajú pani učiteľky 1. stupňa so svojimi žiakmi pravidelne na podujatia do Tekovkej knižnice. Pani knihovníčky pripravia pre deti zaujímavé divadielka, besedy a testy o prečítaných knihách. Naposledy nám zahrali divadielko na motívy knihy Eleny Čepčekovej Meduška. Deťom sa tak páčilo, že namaľovali krásne výtvarné práce ako poďakovanie za predstavenie. Za obrázky boli v knižnici odmenené, ako inak, krásnymi knihami. Mali veľkú radosť. My z toho, že sa deti do knižnice tešia a majú radosť z každej prečítanej knihy.

Mgr. Ľubomíra Karaffová

Fotoalbum:

 

            

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria