Štvrtok 25. 7. 2024

Navigácia

Deň počítačovej bezpečnosti – 30.11.

Bez počítačov a internetu si náš život už nevieme  predstaviť. Sú samozrejmosťou v takmer každej domácnosti. Kto mohol, prešiel na home office alebo na dištančné vzdelávanie. Vo voľnom čase na internete zverejňujeme svoje fotografie, myšlienky, názory, miesto aktuálneho pobytu a iné osobné údaje...  Akosi zabúdame na bezpečnosť a ochranu. Viac ako 160 miliónov ľudí malo v minulom roku problémy s počítačovou bezpečnosťou. A to je len štatistika Spojených štátov. Celosvetovo sú odhady natoľko znepokojivé, že sa oplatí upozorňovať na tento problém denne, nielen 30. novembra, kedy si pripomíname Deň počítačovej bezpečnosti (Computer security day).

Na hodinách informatiky sme si so žiakmi 2., 3. a 4. ročníka aj tento školský rok pripomenuli Deň počítačovej bezpečnosti počas posledných novembrových dní. Žiaci vášnivo diskutovali o význame a potrebe ochrany  počítačov, o ochrane svojich osobných údajov, o možných rizikách, ktoré nám hrozia pri práci s počítačom. Druháci spoznávali nástrahy počítačových vírusov a uvedomili si potrebu chrániť svoje počítače antivírusovým programom. Tretiaci sa zoznámili s  prevenciou ochrany počítača pred rôznymi možnými hrozbami – poukázali na potrebu  pravidelnej aktualizácie  antivírusového programu, zabezpečenia počítača heslom,  zálohovania svojich údajov a dát, zabezpečenia svojej bezdrôtové wifi siete, používania najnovšej verzie prehliadača a poštového klienta, zvážili zverejňovanie svojej mailovej adresy a osobných údajov, otváranie neznámych podvodných mailov a zdieľanie osobných fotografií na sociálnych sieťach... Štvrtáci poukázali na dôležitosť hesla, vytvárali silné bezpečné prístupové heslá – kombinácie veľkých a malých písmen, číslic a špeciálnych znakov. Kvalitatívnymi výstupmi žiackych aktivít boli plagáty, pojmové mapy a skupinové tvorivé výtvarné práce.

Mgr. Kinčiová

Fotoalbum:

 

          

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria