Piatok 24. 5. 2024

Navigácia

MAKSÍK – vyhodnotenie matematickej súťaže

Do celoročnej matematickej korešpondenčnej súťaže MAKSÍK pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ sa zapojilo 18 druhákov, 14 tretiakov a 7 štvrtákov. Súťaž bola počas školského roka rozdelená do piatich kôl. V každom kole sa riešilo 5 úloh, ktoré boli zakomponované do rozprávok a napínavých príbehov. S Maksíkom deti zažili radosť z objavovania, premýšľania a učenia sa čítať s porozumením.

Najúspešnejší riešitelia boli odmenení diplomom s titulom Najmúdrejší Maksáčik a vecnými cenami a všetci ostatní  zapojení žiaci získali účastnícky diplom s titulom Múdry Maksáčik a ceruzku s logom súťaže.

Titul NAJMÚDREJŠÍ MAKSÁČIK získali:

 • Svetlana Baloghová, 2.A
 • Romana Sajková, 2.B
 • Jakub Kraus, 2.C
 • Lucia Sabová, 2.C
 • Peter Oliver Kopčanský, 3.A
 • Markus Obert, 3.B
 • Matej Švec, 3.B
 • Sofia Patakyová, 3.B
 • Alica Geffertová, 3.C
 • Ema Hlôšková, 3.C
 • Soňa Miedzgová, 3.C
 • Viktória Papová, 3.C
 • Hanka Kurpašová, IV.C
 • Matej Kraus, IV.C


Titul MÚDRY MAKSÁČIK získali:

 • Katarína Speváková, 2.A
 • Peter Bajcura, 2.A
 • Richard Pankulič, 2.A
 • Simona Uhnáková, 2.A
 • Tomáš Bognár, 2.A
 • Elena Kunová, 2.B
 • Lara Hrušková, 2.B
 • Lujza Murániová, 2.B
 • Sofia Boldišová, 2.B
 • Vivien Hoffmannová, 2.B
 • Alexis Šinková, 2.C
 • Ema Sýkorová, 2.C
 • Jaroslav Bórik, 2.C
 • Viktória Kosorínová, 2.C
 • Karla Kokošková, 3.A
 • Natália Konôpková, 3.A
 • Viktória Nedorolíková, 3.A
 • Rebecca Horská, 3.B
 • Juraj Mészáros, 3.C
 • Sára Pintérová, 3.C
 • Simona Herbácskó, IV.A
 • Tomáš Slávik, IV.B
 • Tomáš Šafár, IV.B
 • Jozef Baláž, IV.C
 • Simona Habarová, IV.C


Mgr. Kinčiová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
  Saratovská ul. 85
 • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
  036 631 2577 - tajomníčka
  036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria