Štvrtok 13. 6. 2024

Navigácia

Najzaujímavejšie podujaite školskej knižnice

Najzaujímavejšie podujaite školskej knižnice
Zodpovedná: PaedDr: Judita Olajošová

V tomto projekte sme sa zamerali na literárne osobnosti nielen nášho mesta Levice, ale i z jeho okolia známeho pod pojmom Tekov. Cieľom bolo prostredníctvom zážitkového čítania a rôznymi modernými čitateľskými metódami pracovať s knihami či textami, a tým spoznať život, dielo a pôsobnosť vybraných spisovateľov. Tak ako oni  i my sme chceli naše poznatky obohatiť o ďalšie zaujímavosti z oblasti Tekova – nárečie, život, bývanie, obliekanie či stravovanie ľudí. Zároveň aplikačnými metódami a kreatívnymi nápadmi  sme prispeli k vlastnej tvorbe rôznych písomných, rečníckych či výtvarných prejavov.

 

Prváci  pracovali s knihou E. Čepčekovej– Slniečko na motúze. Autorka sa zdržiavala v našom regióne u statkára v Malom Kiari.  Po prečítaní knihy zhotovili  prváci „vizualizáciu“ názvu knihy – veľké slniečko na motúze s rôznymi chrobáčikmi.    Inšpirovaní chrobáčikmi z knihy, vystrihli si  lipové listy, z ktorých vyrábali srdiečka pre svojich najbližších ako  chrobáčiky v príbehu.

Tretiaci a štvrtáci pracovali s knihami  Smelý zajko v Afrike a Smelý zajko od J. C. Hronského. Autor študoval na Učiteľskom ústave v našom meste.  Povzbudení  príbehom Zajko si stavia domček, vyrobili pre svojho zajka domčeky z kartónov. Niektoré z rozprávok si zdramatizovali.  Triedu zmenili na malé africké safari. Vyrobili si aj mapu Afriky so zvieratkami.

 

Piataci si vychutnali B. Nemcovú – Babička. Autorka prišla do Levíc ako 16-ročná k svojmu strýkovi M. Hudecovi, profesorovi na učiteľskom ústave. Pripravili si  interview so starým rodičom a odfotené historické predmety domácností, z ktorých vznikla prezentácia. Rozprávalo sa v kruhu. Každý predstavil svojho starého rodiča - prácu, záľuby, život, spoločné chvíle. Potom pripravili pozdrav s prianím pre svojho starého rodiča.

Navšívili aj ľudový dom s rodičmi  v Rybníku a prešli si náučný chodník.

 

Šiestaci čítali povesti od J. Melichera –   Tekovské povesti. Autor sa narodil v Hronských Klačanoch a bol i riaditeľom okresného archívu v Leviciach.  Žiaci navštívili miestny levický hrad. Priamo pod hradom si prečítali v skupinách  levické povesti.  Po návrate do školy   zhotovili návrh  levického erbu s motívmi povestí J. Melichera. Navštívili aj ľudový dom s rodičmi  v Rybníku a prešli si náučný chodník.

 

 Siedmaci pripravili levický chodník slávy. Zvolili si hollywoodské hviezdy, do ktorých vpísali základné informácie o autorovi – meno a priezvisko, fotografiu, súvis s naším regiónom, jeho tvorbu. Vypočuli si obrázkovú prezentáciu o A. Chudobovi, o tekovských krojoch a histórii pripravenú žiačkou 6. A.  

 

ôsmaci spojili umenie hudby s umením slova. Ich aktivita niesla názov – Doobedie s poéziou. Pri jemných tónoch Schubertovej hudby čítali básne J. Kráľa, ktorý bol väznený  v neďalekých Šahách. Zabavili sa s rôznymi rébusmi, literárnymi prešmyčkami a doplňovačkami, aby trochu rozcvičili svoju fantáziu a kreativitu. Tvorili  básne   typu Tanka.  Zviazali ich básnickej zbierky.

 

Deviataci čítali od M. Kukučína Na podkonickom bále, ktorý ešte počas štúdia   navštívil niekoľkokrát Jabloňovce, kde trávil prázdniny  u svojho spolužiaka z revúckeho gymnázia J. Slávika a tiež 70  rokov života od E. M. Šoltészovej. Dielo je prierezom života autorky, ktorá sa v diele zmieňuje aj  o  pobyte u v Leviciach u svojho strýka. Nadväznosťou bola tvorba  beletrizovaného životopisu   starých rodičov z vopred pripravených faktov.

 Čítali aj publicistické články - Čilejkári si v Amerike hľadali džob s príručkou  a Tekovské kroje zažiarili v uliciach Manhattanu.  

 Za pomoci čilejkárskeho slovníka písali list z New Yorku domov svojej rodine a vytvorili skrátenú formu slovníka vo forme pexesa.

 

Odkaz na fotoalbum:

https://6zslevice.edupage.org/photos/?eqa=Y21kPUdhbGxlcnlFZGl0b3ImZGlyaWQ9NTQyJmFsYnVtaWQ9YWxidW0%3D

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria