Štvrtok 13. 6. 2024

Navigácia

Šaliansky Maťko – súťaž v prednese povestí

Recitačná súťaž Šaliansky Maťko sa uskutočnila 20. januára 2022. Súťažilo sa v dvoch kategóriách :
1. kategória – 4. a 5. ročník
2. kategória – 6. a 7. ročník
Zodpovedná: Mgr. Oľga Ovsenáková

Zazneli zaujímavé povesti od rôznych slovenských  autorov (J. Melicher, A. Marec, J. C. Hronský...)

Vyhodnotenie:

 

1.kategória:

1. miesto –  Nina Debrovská – 5.B

2. miesto – Karolína Moravská – 4.C

3. miesto – Paulína Kormanová – 5.B

                      Hana Kurpašová – 4.C

 

2.kategória

1. miesto – Barbora Csontóová – 6.A

2. miesto – Bianka Nedorolíková – 6.A

 

Súťažiaci, ktorí sa umiestnili  na prvých troch miestach boli ocenení knihou a diplomom,  ostatní súťažiaci dostali pochvalné listy. Všetci sa potešili aj sladkej odmene.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a víťazom srdečne blahoželáme. Ďakujeme vyučujúcim SJL z ISCED1 a ISCED2n za prípravu žiakov a organizáciu.

Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola, ktoré sa bude konať  28.2. 2022. Držíme im palce!

 

Fotogaléria tu:

https://6zslevice.edupage.org/photos/?eqa=Y21kPUdhbGxlcnlFZGl0b3ImYWxidW1pZD1hbGJ1bSZkaXJpZD01NTg%3D

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria