Štvrtok 13. 6. 2024

Navigácia

Ypsilon - Slovina je hra

Ypsilon - Slovina je hra
Zodpovedná: PaedDr. Judita Olajošová

Žiaci súťažili v 9 kategóriách, každý ročník mal vlastnú kategóriu. V každej kategórii sa
udelili až 4 ceny. Základným kritériom bolo dosiahnutie najvyššieho počtu bodov. Pri
rovnakom bodovom skóre boli výhercovia žrebovaní.

Prvou cenou v každej kategórii bol
smartphone, druhou cenou v kategórii Y1 až Y5 bola spoločenská hra a v kategórii Y6 – Y9
boli bluetooth slúchadlá. Treťou cenou v každej kategórii bol fitness náramok. Štvrtou cenou
v každej kategórii bola poukážka, ktorú do súťaže venovalo kníhkupectvo Martinus.
Ostatní žiaci dostali diplom a malý darček.

Žiaci s výsledkom nad 80% dostali diplom so
zlatou medailou. Patria k nim: Sára Bencsíková 7.C, Hanka Koblenová 9.B, Lukáš Bielik
7.A, Nina Debrovská 5.B, Damián Nevizánsky 6.A, Lillian Štupáková 9.C, Jakub Palkovič
5.C, Laura Šabíková 5.C.

 

Do súťaže sa ešte zapojili: Pavlínka Svetlanská 5.C, Viktória Daruová 8.A
 

Na záver chceme srdečne poďakovať všetkým našim súťažiacim a ich rodičom, učiteľom,
ktorí pomáhali pri realizácii populárnej súťaže na našej škole. Veľmi sa tešíme na ďalší
ročník. 

Blahoželáme k pekným výsledkom

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria