Utorok 3. 10. 2023

Navigácia

Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

Dňa 13. septembra 2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 32. ročníka olympiády v anglickom jazyku, ktoré preverilo gramatiku, slovnú zásobu, čítanie a počúvanie s porozumením našich žiakov.
Zodpovedná: Ing. Eva Siekelová

V školskom kole súťažilo spolu 13 žiakov v dvoch kategóriách. Školské kolo olympiády z anglického jazyka pozostávalo z dvoch častí: 

Písomná časť:

1.počúvanie s porozumením,

2. čítanie s porozumením,

3. gramatika

4. slovná zásoba

 

Ústna časť:

1.tvorba príbehu podľa obrázku,

2. rozhovor na určenú tému.

 

Všetci súťažiaci preukázali veľmi dobré vedomosti z anglického jazyka.

Po absolvovaní písomnej časti, do ústneho kola postúpili 4 žiaci v oboch kategóriách. Prví postupujú do okresného kola. Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov.

Výsledky súťaže:

1A kategória 5. – 7. ročník:

1. miesto: Dominik Bitala VII.B

2. miesto: Matej Bitala VII.B

3. miesto: Alex Varga VI.C

1B kategória 8. – 9. ročník:

1. miesto: Petra Danišová IX.C

2. miesto: Lia Kóšová IX.A

3. miesto: Veronika Machová IX.B

     

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria