Utorok 3. 10. 2023

Navigácia

Bezpečnosť v kyberpriestore

Workshop - Bezpečnosť v kyberpriestore
Zodpovedná: Mgr. Lucia Uhliarová

Vo štvrtok 26. mája 2021 našu školu navštívila Lucka Malíková - ambasádorka kybernetickej bezpečnosti v projekte Security Girls, ktorá v súčasnosti aktívne spolupracuje so združením Aj Ty v IT a so spoločnosťou ESET. Pre žiakov 5. a 6. ročníka si pripravila interaktívny workshop na tému „Bezpečnosť v kyberpriestore“. Nie je ničím výnimočným, že takmer 80% týchto žiakov je majiteľom účtu na sociálnej sieti. Preto je naozaj nevyhnutné žiakov vzdelávať aj v oblasti bezpečnosti na internete a hlavne na sociálnych sieťach. Žiaci získali základné informácie o rôznych nástrahách v práci so sieťovými aplikáciami, o pravidlách bezpečného správania sa na sociálnych sieťach a spôsobom ako sa brániť rôznym nástrahám sociálnych sietí. Lucka žiakom vysvetlila a priblížila pojmy oversharovanie a phishing, s ktorými žiaci prichádzajú do kontaktu. Následne vysvetlila ako im predchádzať. Na reálnych príkladoch si žiaci vyskúšali rozpoznať phishing, podozrivý link a falošný profil. Žiaci aktívne spolupracovali a zapájali sa do diskusie. Absolvovaná prezentácia sa stretla u žiakov s pozitívnym ohlasom. Mnohí žiaci sa dozvedeli veľa nových informácií vďaka mladej školiteľke, ktorá mala ku nim skvelý prístup a sprostredkovala im túto problematiku primerane ich veku.

Fotogaléria tu: https://6zslevice.edupage.org/news/#photos:album:613

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria