Štvrtok 13. 6. 2024

Navigácia

Prezentácia ročníkových prác

Prezentácia ročníkových prác
Zodpovedná: Mgr. Oľga Ovsenáková

Prezentácia ročníkových prác sa uskutočnila 31. mája 2022.
Žiaci piatych až deviatych ročníkov súťažili v dvoch kategóriách. Aj v tomto školskom roku mali
prezentované práce výbornú úroveň.

 

1. kategória:
1. miesto: D. Nevizánsky VI.A , konzultantka PaedDr. Szántóová
2. miesto: L. Šabíková V.C, konzultantka Mgr. K. Šlehérová
P. Svetlanská V.C, konzultant Mgr. R. Maďar

2. kategória:

 

1. miesto: N. Weincillerová VIII.B, konzultantka PaedDr. S. Bieliková
2. miesto: B. Verešová IX.C, konzultantka Mgr. G. Macúchová
3. miesto: P. Danišová IX.C, konzultantka Mgr. G. Macúchová

 

Žiaci boli odmenení knihami a diplomami. Všetkým blahoželáme a ďakujeme.

Fotogaléria:https://6zslevice.edupage.org/news/#photos:album:617

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria