Nedeľa 26. 3. 2023

Navigácia

Deň počítačovej bezpečnosti – 30.11.

Počas posledných novembrových dní sme si na hodinách informatiky so žiakmi 2., 3. a 4. ročníka aj tento školský rok pripomenuli Deň počítačovej bezpečnosti. Žiaci vášnivo diskutovali o význame a potrebe ochrany  počítačov, o ochrane svojich osobných údajov, o možných rizikách, ktoré nám hrozia pri práci s počítačom.

Druháci spoznávali nástrahy počítačových vírusov a uvedomili si potrebu chrániť svoje počítače antivírusovým programom. Tretiaci sa zoznámili s  prevenciou ochrany počítača pred rôznymi možnými hrozbami – poukázali na potrebu pravidelnej aktualizácie  antivírusového programu, zabezpečenia počítača heslom,  zálohovania svojich údajov a dát, zabezpečenia svojej bezdrôtové wifi siete, používania najnovšej verzie prehliadača a poštového klienta, zvážili zverejňovanie svojej mailovej adresy a osobných údajov, otváranie neznámych podvodných mailov a zdieľanie osobných fotografií na sociálnych sieťach... Štvrtáci poukázali na dôležitosť hesla, vytvárali silné bezpečné prístupové heslá – kombinácie veľkých a malých písmen, číslic a špeciálnych znakov. Kvalitatívnymi výstupmi žiackych aktivít boli plagáty, pojmové mapy a skupinové tvorivé výtvarné práce.

Mgr. Kinčiová

Fotoalbum:

 

      

      

      

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria