Piatok 24. 5. 2024

Navigácia

iBobor - Výsledky celoslovenského kola

V dňoch 7. – 11. 11. 2022 sa uskutočnila medzinárodná informatická online súťaž iBobor, do ktorej sa každoročne zapájali naši žiaci 5.-9. ročníka. Tohto roku sa do súťaže zapojili aj žiaci 2., 3. a 4. ročníka.
Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Zároveň súťaž podporuje u žiakov čítanie s porozumením, kreatívnosť a logické myslenie.

Žiaci 2., 3. a 4. ročníka boli rozdelení do dvoch kategórii:
  • DROBEC – žiaci 2.-3. ročníka ZŠ
  • BOBRÍK – žiaci 4.-5.ročníka ZŠ

ÚSPEŠNÍ RIEŠITELIA V JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIACH:

Kategória DROBEC
Z našich 82 súťažiacich sa 19 žiaci stali úspešnými riešiteľmi a získali diplom úspešného riešiteľa.

 
 P. č.  Meno         Priezvisko             Trieda         Body         Percentil    
1. Janka Kováčová II.B 72 99,01
2. Miroslav Peťko III.A 64 98,08
3. Lujza Mészárosová III.C 60 94,04
4. Katarína Speváková III.A 60 94,04
5. Karolína Gašparová III.A 60 94,04
6. Filip Frajka II.B 60 94,04
7. Richard Pankulič III.A 52 87,65
8. Michal Póša III.B 52 87,65
9. Zuzana Košútová II.B 52 87,65
10. Tomáš Trňan II.B 52 87,65
11. Tomáš Bognár III.A 48 82,64
12. Damián Mirják III.C 48 82,64
13. Patrik Horvath III.A 48 82,64
14. Sofia Boldišová III.B 48 82,64
15. Lara Hrušková III.B 48 82,64
16. Jakub Gažo II.B 48 82,64
17. Natália Chovanová III.A 48 82,64
18. Ivana Dobrevová II.B 48 82,64
19. Lukáš Lutovský II.B 48 82,64


Kategória BOBRÍK
Z našich 125 súťažiacich sa 14 žiaci stali úspešnými riešiteľmi a získali diplom úspešného riešiteľa.

 
P. č.  Meno         Priezvisko            Trieda         Body         Percentil    
1. Maxim Veteráni IV.B 92 99,04
2. Zuzana Šoučíková IV.B 92 99,04
3. Michaela Horňáková IV.C 80 95,65
4. Peter Oliver Kopčanský IV.A 76 94,11
5. Simeon Mirják V.C 72 91,37
6. Markus Obert IV.B 72 91,37
7. Viktória Pappová IV.C 67 87,4
8. Simona Mančušková IV.B 64 84,02
9. Simona Töröková V.B 64 84,02
10. Jasmine Malá V.C 64 84,02
11. Matej Kraus V.C 64 84,02
12. Ella Rose Kaszmán IV.B 63 83,69
13. Peter Ďurovský V.C 60 79,03
14. Ema Hlôšková IV.C 60 79,03
 
Všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili, ďakujeme za  reprezentáciu našej školy a úspešným riešiteľom gratulujeme k pekným výsledkom.

Mgr. Natália Kinčiová

Fotoalbum:


     

      

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria