Streda 24. 7. 2024

Navigácia

 • Ročníkové práce
  Dňa 15.6. sa  na 1. stupni uskutočnili prezentácie ročníkových prác žiakov 2.- 4. ročníka. Žiaci sa v priebehu školského roka venovali spracovaniu témy, ktorá im je blízka, zaujíma ich a už predtým mali o nej veľa vedomostí. Prezentácie sa konali po období obmedzení z dôvodu epidémie po dlhšom čase aj  za účasti rodičov. Všetci žiaci to zvládli naozaj výborne a my učitelia sme si z tohto príjemného popoludnia odniesli skvelé poznanie, že na škole máme veľmi šikovných žiakov a odchádzali sme spokojní a obohatení o nové poznatky. Pani zástupkyňu a prítomné pani učiteľky najviac zaujalo spracovanie a odprezentovanie ročníkových prác  3 žiačok, ktoré sa umiestnili nasledovne:
  ​​​
  19.06.2023 12:27 | viac »
 • MAKSÍK – vyhodnotenie matematickej súťaže
  Do celoročnej matematickej korešpondenčnej súťaže MAKSÍK pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ sa zapojilo 22 druhákov, 15 tretiakov a 13 štvrtákov. Súťaž bola počas školského roka rozdelená do piatich kôl. V každom kole sa riešilo 5 úloh, ktoré boli zakomponované do rozprávok a napínavých príbehov. S Maksíkom deti zažili radosť z objavovania, premýšľania a učenia sa čítať s porozumením.
  16.06.2023 12:59 | viac »
 • Biologická olympiáda - okresné kolo
  Dňa 18.5.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola Biologickej olympiády, kategórie F. Je to súťaž zameraná na poznávanie rastlín a živočíchov. V priebehu celého školského roka sa žiaci učia poznávať predpísané druhy drevín, živočíchov a bylín v troch tematických častiach (1. Farebný les, 2. Spiaci les, 3. Zelený les). Ich úlohou je z každej tematickej časti pripraviť aj zbierky (obrázkov, plodov, herbárových položiek listov, odliatkov a odtlačkov stôp, fotografií zvierat a bylín, záznam z pozorovania vtákov a mapovania výskytu rastlín...).
  30.05.2023 19:50 | viac »
 • MATEMATICKÝ KLOKAN 2023
  V pondelok, 27. marca 2023, sme so žiakmi aktívne oslávili už štvrťstoročie konania medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN. V tento deň súťažilo spolu v rôznych kategóriách 66 933 žiakov „papierovo“ a 2 829 žiakov „online“. Z našej školy sa do najväčšej matematickej súťaže zapojilo 58 žiakov, z toho 7 žiakov 1. ročníka, 23 žiakov 2. ročníka, 12 žiakov 3. ročníka, 8 žiakov 4. ročníka, 2 žiaci 5. ročníka a 6 žiakov 6. ročníka.  Súťaž prebiehala prezenčne – papierovo.
  25.05.2023 16:17 | viac »
 • Detská liga v malom futbale
  Pred dynamickou diváckou kulisou so 795 divákmi sa 22.5.2023 v Športovej hale v Leviciach odohrala Detská liga v malom futbale - FINAL FOUR.
  25.05.2023 12:58 | viac »
 • Plavecký 3 boj - krajské kolo
  Dňa 18.5.2023 sa na Krytej plavárni v Topoľčanoch konalo krajské kolo v plávaní žiakov 1. stupňa ZŠ pod názvom PLAVECKÝ 3 BOJ. Súťažilo sa v pretekoch jednotlivcov na 25 m voľný spôsob, štafeta 4x25 m a vodné pólo. 
  24.05.2023 20:43 | viac »
 • McDonald´s Cup – okresné kolo
  Dňa 2.5.2023 sa žiaci 2.-4. ročníka  zúčastnili okresného kola futbalovej súťaže McDonald´s Cup a obsadili krásne 4. miesto. Žiaci nastúpili v zostave:
  15.05.2023 13:06 | viac »
 • Vyhodnotenie súťaže – Všetkovedko, školský rok 2022/23
  Súťaž Všetkovedko sa dostala do finále a prináša vyhodnotenie pre svojich účastníkov. O titul v súboji o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími sa uchádzalo 42 žiakov našej školy.
   
  09.05.2023 16:24 | viac »
 • McDonalďs Cup - obvodné kolo  
  Dňa 19.4.2023 žiaci 2.-4. ročníka našej školy získali 1. miesto v obvodnom kole futbalovej súťaže McDonalďs Cup 2022/2023. Obvodné kolo sa konalo na Základnej škole Gyulu Juhásza s VJM. Školu reprezentovali:
   
  01.05.2023 14:29 | viac »
 • Slávik Slovenska- školské kolo

  Aj v tomto školskom roku sa na našej škole konala súťaž detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska. Výsledky školského kola súťaže sú nasledovné:

   

  21.04.2023 13:27 | viac »
 • Pytagoriáda - okresné kolo
  V dňoch 20. a 21. marca 2023 bola opätovne naša škola organizátorom 44. ročníka okresného kola matematickej Pytagoriády. Svoje matematické schopnosti, zručnosti a nadanie si prišlo v prvý deň súťaže otestovať takmer 260 tretiakov, štvrtákov, piatakov a na druhý deň takmer 200 šiestakov, siedmakov a ôsmakov z celého nášho okresu. Medzi takouto silnou konkurenciou rovesníkov dosiahli veľmi pekné umiestnenia aj naši žiaci v každej kategórii.
  22.03.2023 20:42 | viac »
 • Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

  Dňa 9.3.2023 sa uskutočnilo obvodné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov KubínV 1. kategórii v prednese prózy sa umiestnil na 2. mieste Jakub KRAUS z III.C triedy.

  Blahoželáme.

  Mgr. N. Kinčiová

  14.03.2023 14:24 | viac »
 • Hviezdoslavov Kubín

  Školské kolo

  I. kategória

  02.03.2023 17:08 | viac »
 • Ypsilon – slovina je hra
  Ypsilon – slovina je hra, je zábavná súťaž pre žiakov základných škôl v predmete slovenský jazyk a literatúra. Cieľom súťaže je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu a ukázať im, že slovina je hra.
   
  25.01.2023 13:47 | viac »
 • Pytagoriáda - školské kolo
  Dňa 7.12.2022 sa uskutočnilo školské kolo celoslovenskej matematickej súťaže PYTAGORIÁDA.
  Všetkým zúčastneným žiakom, ďakujeme za snahu a úspešným riešiteľom blahoželáme.
  27.06.2023 11:24 | viac »
 • Šaliansky Maťko

  Školské kolo

  Dňa 14.12. 2022 sa uskutočnila súťaž v prednese povestí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského a to v 1. kategórii. Súťaže sa zúčastnilo presne deväť žiakov.
   
  15.12.2022 07:37 | viac »
 • iBobor - Výsledky celoslovenského kola

  V dňoch 7. – 11. 11. 2022 sa uskutočnila medzinárodná informatická online súťaž iBobor, do ktorej sa každoročne zapájali naši žiaci 5.-9. ročníka. Tohto roku sa do súťaže zapojili aj žiaci 2., 3. a 4. ročníka.
  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Zároveň súťaž podporuje u žiakov čítanie s porozumením, kreatívnosť a logické myslenie.

  13.11.2022 20:59 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
  Saratovská ul. 85
 • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
  036 631 2577 - tajomníčka
  036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria