Utorok 3. 10. 2023

Navigácia

Olympiáda v anglickom jazyku . školské kolo

Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo
Zodpovedná: Mgr. Eva Siekeľová

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo, 33. ročník

Zodpovedná: Ing. Eva Siekelová

Dňa 25. októbra 2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 33. ročníka olympiády v anglickom jazyku, ktoré preverilo gramatiku, slovnú zásobu, čítanie a počúvanie s porozumením našich žiakov.

V školskom kole súťažilo spolu 28 žiakov.

Školské kolo olympiády z anglického jazyka pozostávalo z dvoch častí: 

Písomná časť

  1. počúvanie s porozumením, 2. čítanie s porozumením, 3. gramatika 4. slovná zásoba

Ústna časť

  1. tvorba príbehu podľa obrázku, 2. rozhovor na určenú tému.

Všetci súťažiaci preukázali veľmi dobré vedomosti z anglického jazyka.

Po absolvovaní písomnej časti, do ústneho kola postúpili 4 žiaci v oboch kategóriách.

Žiaci, ktorí sa v školskom kole OAJ umiestnili na 1. mieste postupujú do okresného kola.

VÍŤAZOM BLAHOŽELÁME A ŽELÁME VEĽA ÚSPECHOV.

Výsledky súťaže:

1A kategória 5. – 7. ročník:

1. miesto: Áron Zoller, VII.A 

2. miesto: Linda Murániová, VI.C

3. miesto: Nela Uhnáková, VII.C

1B kategória 8. – 9. ročník:

1. miesto: Lujza Uhnáková, IX.B

2. miesto: Simona Michalovská, IX.B

3. miesto: Alica Lukyová, IX.B

  

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria