Utorok 3. 10. 2023

Navigácia

"Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 7.A - 7.B"

"Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 7.A - 7.B"
Zodpovedná: PaedDr. Judita Olajošová

V rámci projektu "Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice", ktorú vyhlasuje každoročne Slovenská pedagogická knižnica,  jednou z aktivít bolo dobrodružné putovanie žiakov 7.A a B.  Začalo sa hľadaním informácií o Jackovi Londonovi a Zlatej horúčke v Amerike.  Ide o dobrodruha, ktorého hľadanie zlata zaviedlo aj do nehostinných oblastí nielen v letnom, ale aj v zimnom období a následne udalosti opísal aj vo svojich dielach.  

Navzájom si porozprávali, čo sa dozvedeli a následne informácie spracovali  do nástenných tabúľ.

V 7.C sa spoločne najprv čítal životopisný príbeh Anastasie Kuzminovej.   

Po čitateľských  aktivitách sa vytvorila skvelá atmosféra nabitá túžbou po veľkom čine, ktorá sa preniesla do   dobrodružného  putovania ulicami a parkmi mesta. Ako prví, s 30 minútovým časovým predstihom, sa vybrali žiaci 7.A. Stuhami, drevenými šípkami značili cestu, po ktorej sa vybrali aj žiaci 7.B. Cestou ukrývali pod značkou „pošta“   úlohy (texty s dobrodružnou tematikou, s úlohami na čítanie s porozumením, otázky  z literatúry o autoroch a ich dielach, umeleckých jazykových prostriedkoch, osemsmerovku a pod.) . V ich stopách sa vybrali béčkari, ktorí putovali po označenej ceste, hľadali obálky a riešili úlohy, až kým nedošlo k objaveniu  úkrytu áčkarov. Spoločne sa premiestnili do svojich tried a vyhodnotili správnosť  riešení jednotlivých úloh.

fotogaléria: https://6zslevice.edupage.org/news/#photos:album:658

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria