Utorok 3. 10. 2023

Navigácia

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov
Zodpovedná: Mgr. Dana Slamková

Európsky deň jazykov je vynikajúcou príležitosťou ako zvýšiť povedomie o všetkých jazykoch zastúpených v dnešnej Európe a podporiť výučbu jazykov medzi všetkými občanmi. Práve preto sa dňa 26.9. 2022, keď si tento deň pripomíname, žiaci našej školy prihovorili prostredníctvom rozhlasového vysielania k svojim spolužiakom v rôznych jazykoch. Následne sa na hodinách anglického jazyka spustilo množstvo rôznorodých aktivít slúžiacich na vyzdvihnutie potreby  ovládania aspoň jedného cudzieho jazyka. Ich ďalším cieľom bolo uvedomenie si , že znalosť cudzích jazykov je bránou k pochopeniu inej kultúry a spoločnosti.

Fotogaléria tu: https://6zslevice.edupage.org/news/#photos:album:642

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria