Utorok 3. 10. 2023

Navigácia

Textári populárnych piesní formou prezentácie

Textári populárnych piesní formou prezentácie
Zodpovedná: PaedDr. Judita Olajošová

Využitie IKT pri vedení vyučovacích hodín umožňuje zvýšiť záujem žiakov o predmet, študijné výsledky a kvalitu vedomostí,  umožňuje žiakom študovať samostatne nielen v triede, ale aj doma a pomáha zlepšovať svoje vedomosti. V 6.C a 7.A si niekoľko žiačok pripravilo pre svojich spolužiakov prezentáciu o živote a tvorbe textárov slovenských populárnych piesní, ktorú prezentovali v programe PowerPoint a Canva. Cieľom bolo zlepšovať nielen kompetencie v práci s PC, ale aj spracovanie a prezentovanie nových informácií na danú tému. Okrem pútavého obsahu bolo potrebné vhodne využiť  jazykové, prozodické i mimojazykové prostriedky, čo vôbec nie je jednoduché skĺbiť do jednoliateho celku. Žiačky urobili kus práce, spolužiaci ich prácu hodnotili veľmi pozitívne. 

Fotogaléria: https://6zslevice.edupage.org/news/#photos:album:669

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria