Utorok 3. 10. 2023

Navigácia

IBOBOR 2022/2023

IBOBOR 2022/2023
Zodpovedná: Mgr. Lucia Uhliarová

Informatický bobor 2022 – vyhodnotenie

V týždni od 7. do 11. novembra 2022 prebiehala medzinárodná súťaž Informatický bobor známa ako iBobor, do ktorej sa zapojili žiaci 5.-8. ročníka už po štvrtýkrát. Predmetom súťaže sú logické úlohy a úlohy z algoritmizácie a programovania rôznej náročnosti prispôsobené pre žiakov v jednotlivých kategóriách.

V pondelok ako prví súťažili najstarší žiaci 8. ročníka v kategórii KADET. Z 51 žiakov bolo 15 žiakov úspešných riešiteľov. Najlepšie sa umiestnil Martin Habara z 8.A triedy, ktorý predbehol 98,39% súťažiacich z celého Slovenska. Druhý najlepší bol Andrej Bezák, rovnako z 8.A. Tretie miesto si delia: Matej Bitala, Dominik Bitala, Natália Macáková, Ema Tóthová a Sofia Boďó.

V stredu súťažili žiaci 6. a 7. ročníka v kategórii BENJAMÍN. 14 žiakov sa zapísalo ako úspešní riešitelia. Najúspešnejším sa stal Jakub Pivka, žiak 7.B, ktorý predbehol 98,21% všetkých riešiteľov. Druhou najúspešnejšou riešiteľkou sa stala Linda Murániová zo 6.C a tretí najúspešnejší Alex Drapčať zo 6.A triedy.

V piatok súťažili žiaci 4. a 5. ročníka v kategórii BOBRÍK. Rovnako 14 žiakov bolo úspešných. Najúspešnejšími riešiteľmi v rámci našej školy sa stali štvrtáci Maxim Veteráni zo 4.B, Zuzana Šoučíková zo 4.B a Michaela Horňáková zo 4.C triedy. Medzi úspešných riešiteľov 5. ročníka sa zaradili žiaci: Simeon Mirják, 5.C, Simonka Töröková, 5.B, Jasmine Malá, Matej Kraus, Peter Ďurovský, 5.C.

Všetci úspešní riešitelia získajú diplom úspešného riešiteľa súťaže iBobor za školský rok 2022/2023. Úspešným súťažiacim úprimne gratulujem! Všetkým ostatným ďakujem za účasť v súťaži a tiež oceňujem snahu, že sa s úlohami „popasovali“ najlepšie ako vedeli. Rovnako ďakujem kolegom za pomoc pri organizácii a realizácii tejto. Verím, že si táto súťaž nachádza svojich priaznivcov a budúci školský rok sa opäť zapojíme. 

Fotogaléria: https://6zslevice.edupage.org/news/#photos:album:671

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria