Utorok 3. 10. 2023

Navigácia

Celoslovenská súťaž  - Ypsilon, Slovina je hra

Celoslovenská súťaž  - Ypsilon, Slovina je hra
Zodpovedná: PaedDr. Judita Olajošová

Súťaž sa uskutočnila vo štvrtok 24. 11. 2022. Žiaci ISCED2  vypracovali testy,  v ktorých boli zaujímavé, hravé, kreatívne úlohy, doplňovačky a krížovky zamerané na vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry. V každom ročníku bol u čo najlepšie výsledky. Ďakujeme pani učiteľkám slovenského jazyka  i aktívnym žiakom.špecifický test zameraný na vedomosti žiakov. Vypracované testy boli odoslané na vyhodnotenie do Košíc - spoločnosť Lexicon s.r.o. Všetci 27 súťažiaci dostanú výsledky svojho testu a odmenu za svoju snahu. Tešíme sa veľkému záujmu našich žiakov o túto súťaž a veríme, že dosiahn

Fotogaléria: https://6zslevice.edupage.org/news/#photos:album:674

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria