Utorok 3. 10. 2023

Navigácia

Bezpečne na internete

Bezpečne na internete
Zodpovedná: Mgr. Lucia Uhliarová

Internet je veľmi užitočný nástroj na zisťovanie informácií rôzneho druhu. V internetovom svete však môžeme naraziť aj na nebezpečné stránky, správy alebo odkazy. Na čo si dávať pozor a ako byť obozretní v kyberpriestore, si pripomenuli a prakticky vyskúšali žiaci 8. ročníka v dňoch 19. a 20. septembra 2022 na interaktívnom workshope - „Bezpečný internet“. Interaktívnu prezentáciu si pre nich pripravila Lucka Malíková, študentka 4. ročníka SPŠ v Leviciach a zároveň ambasádorka kybernetickej bezpečnosti v projekte Security Girl spoločnosti AjTyvIT v spolupráci s firmou ESET. Náplňou workshopu bolo šírenie osvety o bezpečnosti v kyberpriestore. Konkrétne témy, ktoré sa 12-13 ročných žiakov bezprostredne týkajú a to sociálne siete, phishing, klamlivé a podozrivé linky. Workshop prebiehal v priateľskej atmosfére najskôr formou vzájomnej diskusie a následne aktívnou samostatnou prácou žiakov. Lucia im priblížila pojmy oversharovanie, phishing a vysvetlila, ako týmto nástrahám predchádzať. Na reálnych príkladoch si žiaci vyskúšali ako rozpoznať falošný profil, podozrivý link a phishing, ako odlíšiť falošný a pravdivý email. Žiakom sa pripravená aktivita páčila a živo diskutovali. Lucke ďakujeme za ďalší skvelo zvládnutý workshop, vekuprimerané podané informácie k danej téme a tešíme sa na budúce pokračovanie.

  

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria