Štvrtok 13. 6. 2024

Navigácia

Pytagoriáda

Pytagoriáda 
Zodpovedná: Ing. Miroslava Jánošová

Dňa 7. a 8. 12. 2022 sa konalo školské kolo Pytagoriády prezenčnou formou. Z ISCED 2 sa celkovo zúčastnilo 73 žiakov. Žiaci si otestovali správnosť a rýchlosť svojich matematických vedomostí a schopností. Mnohých delil od úspešného riešiteľstva jediný bod. Nie vždy sa rýchlosť vypláca.
Úspešní riešitelia po kategóriách:
kategória P5:
1. Lukáš Albert, 2. Jakub Gatial, 3. Timea Szabóová, 4. Simona Toroková, 5. Andrej Fiala, 6. Štefan Lipták
kategória P6:
1. - 2. Linda Murániová, Paulína Svetlanská, 3. Zuzana Macáková, 4. Tomáš Orságh
kategória P7:
1. Damián Nevizanský, 2.- 5. Elissa Škorecová, Áron Zoller, Teodor Németh, Petra Hrozinová, 6. Jakub Pivka
kategória P8:
1. Matej Kráľ, 2. Ema Tóthová, 3. Petra Sabinová
Gratulujeme všetkým zúčastneným žiakom, ktorí boli ochotní si svoje vedomosti otestovať. Úspešným riešiteľom držíme palce, niektorí z nich budú našu školu reprezentovať na okresnom kole v dňoch 29. a 30. marca 2023, ktorého organizátorom je naša škola v spolupráci s okresnou komisiou Pytagoriády.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria