Štvrtok 13. 6. 2024

Navigácia

Preventívne aktivity a školenia (Peer program)

Preventívne aktivity a školenia (Peer program)
Zodpovedná: Mgr. Eva Kaszmánová

V rámci spolupráce s CPPPaP sa konajú na škole preventívne aktivity a školenia žiakov.

Preventívno-výchovná aktivita v rámci kampane Červené stužky v mesiaci november 2022 bola zameraná na prevenciu obchodovania s ľuďmi. Povedali sme si o mechanizmoch obchodovania s ľuďmi: konanie, prostriedky a účel, kedy dochádza k trestnému činu, čo všetko je dôležité mať na pamäti pred  cestou do zahraničia a v zahraničí. Žiaci sa na základe modelových situácii snažili rozpoznať o aký druhý obchodovania s ľuďmi ide a objektívne zhodnotiť ponuky práce v zahraničí.

Peer program školenie prebehlo vo februári 2023 a zúčastnili sa ho žiaci piatych a šiestych ročníkov.

  

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria