Streda 24. 7. 2024

Navigácia

Okresné kolo matematickej Pytagoriády

Okresné kolo matematickej Pytagoriády
Zodpovedná: Ing. Miroslava Jánošová

V dňoch 20. a 21. marca 2023 bola opätovne naša škola organizátorom 44. ročníka okresného kola matematickej Pytagoriády. Svoje matematické schopnosti, zručnosti a nadanie si prišlo v prvý deň súťaže otestovať takmer 260 tretiakov, štvrtákov, piatakov a na druhý deň takmer 200 šiestakov, siedmakov a ôsmakov z celého nášho okresu. Medzi takouto silnou konkurenciou rovesníkov dosiahli veľmi pekné umiestnenia aj naši žiaci v každej kategórii.

V najmladšej kategórii P3 najlepšie umiestnenie dosiahol Alex Debrovský, ktorý obsadil 11. miesto spomedzi 95 žiakov v rámci celého okresu. Úpešnými riešiteľmi boli aj Richard Pankulič, Matej Kraus a Janka Valachová. Školu reprezentovala aj Lujza Mészárosová, ktorú delil jediný bod od úspešného riešiteľstva.

V kategórii P4 sa najviac z našej školy darilo Petrovi Oliverovi Kopčanskému, ktorý sa umiestnil na 12. mieste z 92 rovesníkov. Úspešným riešiteľom bol aj Matej Švec. Do súťaže sa zapojili Branislav Jurok a Anastasiia Kindratyshyn.

V kategórii P5 výborné umiestnenie dosiahol Jakub Gatial, ktorý obsadil 2. miesto zo 71 piatakov z celého okresu. Nezaostali za ním ani jeho spolužiačky a to Simona Toroková, ktorá bola štvrtá a Timea Szabóová deviata. Súťaže sa zúčastnili aj Andrej Fiala a Lukáš Albert.

Medzi šiestakmi v kategórii P6 sa najviac z našej školy darilo Tomášovi Orságovi, ktorý sa umiestnil na 9. mieste zo 70 šiestakov. Súťažili aj Linda Murániová, Zuzana Macáková a Paulína Svetlanská.

V kategórii P7 výborné umiestnenie dosiahli Damián Nevizánský 8. miesto a Jakub Pivka 10. miesto zo 41 siedmakov. Úspešná bola aj Elissa Škorecová. Zapojili sa aj Áron Zoller, Petra Hrozinová, Teodor Németh.

V najstaršej kategórii ôsmakov P8 bola úspešná Ema Tóthová. Vedomosti si otestovali aj Matej Kráľ a Petra Sabová.

Všetkým našim žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy, takisto ďakujem všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri organizácii tejto masovej okresnej súťaže.  

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria