Utorok 3. 10. 2023

Navigácia

Kvalita ovzdušia

Kvalita ovzdušia
Zodpovedná: Mgr. Gabriela Macúchová

V rámci projektu LIFE UP – Zlepšenie kvality ovzdušia žiaci piateho a siedmeho ročníka počas hodín geografie absolvovali rôzne aktivity a súťaže. Hravou formou získali nové informácie o zložení ovzdušia, jeho kvalite a faktoroch, ktoré ho znečisťujú. Diskutovali o opatreniach, ktoré by mohli prospieť k zlepšeniu kvality ovzdušia v našom meste a pomocou meracích prístrojov zistili kvalitu ovzdušia v okolí našej školy.

Fotogaléria: https://6zslevice.edupage.org/news/#photos:album:754

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria