Utorok 3. 10. 2023

Navigácia

Čítajme si 2023 na ZŠ Saratovská 85 v Leviciach

Čítajme si 2023 na ZŠ Saratovská 85 v Leviciach
Zodpovedná: PaedDr. Judita Olajošová

Do 14. ročníka celoslovenského detského čitateľského maratónu sa zapojilo  286  žiakov  2. stupňa. Váš projekt nás oslovil z dvoch dôvodov:

1.     Čítanie považujeme za nesmierne dôležité pre zdravý duševný vývin našich žiakov

2.     Veľmi by nás potešila i výhra v podobe kníh, ktoré by obohatili našu školskú knižnicu.

 Žiaci čítali v triedach, vonku na tráve, v parku, na detskom ihrisku, ba dokonca i v Aponyiovskej knižnici v Oponiciach. Čítanie prebiehalo rôznymi formami. V niektorých triedach si žiaci priniesli svoje rozčítané knihy či novoobdržané, iné čítali spoločne jednu knihu. Boli to najčastejšie žánre - rozprávky, povesti, denníky, western i komiksy či encyklopédie. Kreativita piatakov sa prejavila v tvorbe vlastných komiksov. Piataci čítali knihu i s pani spisovateľkou Miriam Petráňovou, ktorá navštívila našu školu. V Aponyiovskej knižnici nás sprevádzal knihovník Ondrej Šomodi, ktorý nám pomáhal s latinskými textami, prekladom z biblie či iných starých kníh. Šiestaci si čitateľský maratón užili v priestoroch školskej knižnice. Jednotlivé aktivity - ako napr. dramatizácia prečítaného úryvku, hranie rolí, ilustrácie rôznych pasáží z kníh, myšlienkové mapy a pod. - motivovali deti k ďalšiemu čítaniu.   Siedmaci  po prečítaní úryvku z knihy Daniela Defoa nakreslili mapu plavby a pohybu  stroskotaného Robinsona,  vyrábali pexeso, kreslili ostrovy, obálku knihy na tému Ostrov stratených delfínov.

Ôsmakov a deviatakov najviac zaujalo a motivovalo čítať na detskom ihrisku a preliezkach.

Fotogaléria: https://6zslevice.edupage.org/news/#photos:album:779

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria