Utorok 3. 10. 2023

Navigácia

Upevnime vzťahy v našej triede

Upevnime vzťahy v našej triede
Zodpovedná: Mgr. Eva Kaszmánová

V piatackých triedach sa uskutočnila beseda na tému Upevnime vzťahy v našej triede bola zameraná na zlepšenie klímy v triede. Rozprávali  sa čo sa im páči a nepáči  v triede, prípadne ako toto správanie vedia zmeniť. Beseda bola zameraná najmä na vyjadrenie svojho názoru a aktivitu.

Fotogaléria: https://6zslevice.edupage.org/news/#photos:album:795

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria