Štvrtok 13. 6. 2024

Navigácia

Olympiáda zo SJL

Olympiáda zo SJL
Zodpovedné: Mgr. Daniela Krausová, Mgr. Silvia Donačková

Dvanásti žiaci deviatych ročníkov si zmerali svoje sily v školskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sa uskutočnilo 13.októbra 2022. Prvou časťou bol online test, v druhej časti súťažiaci tvorili úvahu na tému Mobil – dobrý sluha, ale zlý pán! V tretej časti si museli pripraviť a prezentovať slávnostný prejav pri príležitosti ukončenia deviateho ročníka na konci školského roka.

Po piatkovom oficiálnom vyhodnotení výsledkov gratulujeme Simone Michalovskej z 9.B, ktorá sa umiestnila na 1.mieste a bude nás reprezentovať na okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Držíme jej palce!

Na 2.mieste skončila Nina Weincillerová a na 3.mieste Karin Füleová (obidve z 9.B)

Medzi úspešných riešiteľov sa zaradila aj Lujza Uhnáková z 9.B  a Romana Rechtoríková z 9.A.

Ostatným súťažiacim ďakujeme, že sa zúčastnili a veríme, že všetci si odnášajú nové skúsenosti.

Fotogaléria: https://6zslevice.edupage.org/news/#photos:album:651

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria