Piatok 24. 5. 2024

Navigácia

Súťaže ISCED 1 - 2019/2020

Pytagoriáda

Vyhodnotenie školského kola

Kategória P3

Úspešní riešitelia:

Miesto  Meno Trieda  Body za úlohy   Body za čas   Spolu
1.  Jerguš LAPIN   3.A 13 b 9 b 22 b
2.  Laura ŠABÍKOVÁ 3.C 13 b 8 b 21 b
3.  Tomáš ORSZÁGH 3.A 12 b 9 b 21 b
4.   Nina Debrovská 3.B 13 b 7 b 20 b
5. - 6.  Alissa Pahulyi 3.C 13 b 7 b 19 b
   Natália Buzásiová 3.A 13 b 6 b 19 b
7.  Simona Füriová 3.C 12 b 7 b 19 b
8. - 9.   Dávid Vrba 3:C 11 b 8 b 19 b
   Natália Macáková 3.B 11 b 8 b 19 b
10.   Ema Lukyová 3.B 10 b 9 b 19 b
11.  Linda Murániová 3.C 10 b 8 b 18 b
12.  Lukáčš Brza 3.C 10 b 5 b 15 b

 

Neúspešní riešitelia:

 Miesto  Meno  Trieda  Body za úlohy  Body za čas  Spolu
   Paulína Svetlanská 3.C 9 b    
   Tomáš Trnka  3.A 9 b     
   Šimon Znášik  3.A 7 b     
   Tomáš Vrecník  3.A 7 b     
   Zina Benčoková  3.B 7 b     
   Lenka Ungerová  3.B  7 b     
   Michal Švec 3.B 6 b    
   Lilian Horváthová 3. B 6 b    

 

Kategória P4

Úspešní riešitelia:

Miesto  Meno Trieda Body za úlohy  Body za čas Spolu
1.  Damián NEVIZÁNSKY 4.A 14 b 10 b 24 b
2.  Elissa ŠKORECOVÁ 4.C 11 b 9 b  20 b
3.  Áron ZOLLER 4.A 10 b 10 b 20 b
4.  Jakub Pivka 4. B 11 b  8 b 19 b
5.  Simona Bogárová 4.A 11 b  7 b 18 b
6.  Veronika Ághová 4.B 10 b 7 b 17 b

 

Neúspešní riešitelia:

 Miesto  Meno  Trieda  Body za úlohy  Body za čas  Spolu
   Martin Kosorín   4.B 9 b    
   Petra Hrozinová  4.C 9 b    
   Filip Šebo 4.C 9 b    
   Natália Senciová 4.B 6 b    
   Katarína Krajčírová  4.B 6 b    
   Alex Varga  4.C 6 b    
   Teodor Németh 4.B 5 b    
   Viktória horváthová 4.C 3 b    

 

Mgr. Martina Dianová

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria