Nedeľa 26. 3. 2023

Navigácia

Aktivity ISCED 1

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY

Záložka do knihy spája školy

V tomto školskom roku sa naša škola znovu zapojila do česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spája školy“, ktorú vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica.  Oslovila nás najmä téma „Čítam, čítaš, čítame“, pretože naša mestská knižnica už dlhé roky organizuje medzitriednu súťaž v čítaní a čitateľských zručnostiach pre žiakov 2. – 4. ročníka s rovnakým názvom, do ktorej sa naša škola každý rok úspešne zapája so všetkými triedami.
V októbri sa žiaci 1. a 4. ročníka   v popoludňajších hodinách v ŠKD pustili do vyrábania záložiek, ktoré vyrábali rôznymi výtvarnými technikami. Veľmi všetkých tešila myšlienka, že práve tú ich záložku si vyberie nejaký žiak z partnerskej školy v Lehniciach a bude si ju vkladať do svojej obľúbenej knihy pri čítaní.
Záložky sme spolu s listom poslali partnerskej škole do Lehníc v Trnavskom kraji, z ktorej sme už dostali zásielku ich záložiek a rozdali  ich našim čitateľom. Práca na projekte bola obohacujúca a tvorivá a radi sa do tohto projektu zapojíme aj v budúcich ročníkoch.

Mgr. Dianová

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria