Nedeľa 24. 9. 2023

Navigácia

Súťaže ISCED 1

Biologická olympiáda

Okresné kolo - kategória F
(mladší žiaci 3. a 4.ročník ZŠ)

Rastliny a zvieratá našich lesov

Názov družstva: Lesná polícia

Mená súťažiacich:

 • Dominika Mališová (IV.A)
 • Radka Zlatohláveková (IV.A)
 • Ema Bordánová (IV.A)          
 • Vivien Kováčová (IV.B) 
 • Hanka Koblenová (IV.B) - náhradila Alexandra Balážová (IV.B)   
         

Súťaž bola zameraná na poznávanie rastlín a živočíchov a rozdelená na 3 tematické časti:

 1. Farebný les
 2. Spiaci les
 3. Zelený les
   

V priebehu celého školského roka sa žiaci naučili spoznávať predpísaných 8 druhov drevín, zvierat a bylín. Každá časť mala teoretickú i praktickú časť. V teoretickej sa žiaci naučili spoznávať predpísané druhy rastlín a živočíchov. V praktickej zhotovovali zbierky obrázkov drevín, zvierat a bylín, herbárových položiek, zbierku plodov, odliatkov a odtlačkov stôp zvierat, záznamy z pozorovania rastlín a živočíchov.

Na okresnom kole sa zúčastnilo 5 družstiev. Súťažiaci museli preukázať svoje vedomosti pri poznávaní a určovaní rastlinných a živočíšnych druhov, ako aj pri vedomostnom teste a nakoniec prezentovali porote svoje zbierky. Naše družstvo skončilo na 2. mieste.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
  Saratovská ul. 85
 • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
  036 631 2577 - tajomníčka
  036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria