Štvrtok 29. 2. 2024

Navigácia

Súťaže ISCED 1

Hviezdoslavov Kubín

Školské kolo - I. kategória

Dňa 15. marca 2018 sa stretli deti, ktoré sa v uplynulé dni pripravovali na súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy. Súťažili v I. kategórii, ktorá bola určená pre žiakov 2. až 4. ročníka. Porota v zložení Mgr. Karaffová, Mgr. Čákyová a Mgr. Dianová si vypočula prednes víťazov triednych kôl. Všetky deti sa veľmi snažili a aj keď tréma robí svoje, výkony detí boli výborné. Porota vybrala na víťazné miesta týchto žiakov:

Prednes prózy:    1. miesto – Denis Dian zo IV.C

                               2. miesto – Liana Piatriková zo IV.C

                               3. miesto – Ladislav Tóth z III.A

Prednes poézie:  1. miesto – Matej Krajčovič z III.C

                               2. miesto – Svetlana Lovasová z II.B

                               3. miesto – Petra Hrozinová z II. C a Petra Sabová z III.B

Všetkým účastníkom školského kola blahoželáme k pekným výkonom a víťazom želáme veľa úspechov v obvodnom kole. Držme im palce!

Zapísala Mgr. Ľubomíra Karaffová

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria