Nedeľa 26. 3. 2023

Navigácia

Aktivity ISCED 1 - 2017/2018

NA ĽUDOVÚ NÔTU

Mesiac úcty k starším

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším si žiaci Hudobného krúžku pripravili kultúrny program. Pásmom ľudových piesní, básní a tanca sa prihovorili seniorom. Dňa  25. septembra zaspievali jubilantom na schôdzi Zväzu diabetikov Slovenska v KD Junior. Úvodom do tanečnej zábavy miestnych seniorov bol náš spev ľudových piesní s doprovodom akordeónu dňa 11. októbra v OD Perec. Po jesenných prázdninách, 2. novembra, sme sa opäť obliekli do ľudových krojov a navštívili sme Klub dôchodcov „Jeseň života“ na Družstevníckej ulici. Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť na všetkých troch stretnutiach a potešiť tak srdiečka vážených seniorov.

Mgr. Alica Nedorolíková

Jeseň života

 

Na ľudovú nôtu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria