Streda 24. 7. 2024

Navigácia

Výsledky súťaží v šk. roku 2015/2016 Výsledky súťaží v šk. roku 2016/2017 Výsledky súťaží v šk. roku 2017/2018 Výsledky súťaží v šk. roku 2018/2019

Výsledky súťaží v šk. roku 2017/2018

 

Olympiáda v anglickom jazyku – krajské kolo

Srdečne blahoželáme našej skvelej Viktórii Gašpárovej z VIII. A triedy,ktorá sa umiestnila na 1. mieste a postupuje doceloslovenského kola. Držíme Ti palce, Viki!

 

 

 

Krajské kolo v basketbale žiakov - 1. miesto a postup na Majstrovstvá Slovenska základných škôl

Dátum: 16.02.2018

Miesto konania: Telocvičňa ZŠ Saratovská 85, Levice

Organizátor: Základná škola, Saratovská ul.85, Levice

Konečné poradie:

 1. ZŠ Saratovská ul. č.85, Levice – postup na Majstrovstvá Slovenska
 2. Športové gymnázium – Slančíkovej 2, Nitra    
 3. ZŠ – Nám. Konkolyho – Thege 2, Hurbanovo
 4. ZŠ Nábrežná 95, Nové Zámky
 5. ZŠ s MŠ Školská 528, Veľké Ripňany

Zostava Levíc: Gatial, Kurti, Szabo, Bielik, Cserhelyi, Matuška, Dudek, Slamka, Gregáň, Hloušek, Mészaros

Srdečne blahoželáme!

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

Dňa 13. novembra 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 28. ročníka olympiády v anglickom jazyku, ktoré preverilo gramatiku, slovnú zásobu, čítanie a počúvanie s porozumením našich žiakov.

V školskom kole súťažilo spolu 23 žiakov.

Aj v tejto súťaži sa ukázalo, že kto veľa číta, má lepšiu slovnú zásobu. Študentom odporúčame zaujímať sa o anglickú literatúru v pôvodnom znení, aby nadobudli lepší cit pre jazyk.

Školské kolo olympiády z anglického jazyka pozostávalo z dvoch častí: 

Písomná časť

 1. počúvanie s porozumením, 2. čítanie s porozumením, 3. gramatika 4. slovná zásoba

Ústna časť

 1. tvorba príbehu podľa obrázku, 2. rozhovor na určenú tému.

Všetci súťažiaci preukázali veľmi dobré vedomosti z anglického jazyka.

Po absolvovaní písomnej časti, do ústneho kola postúpili 4 žiaci v oboch kategóriách. Prví postupujú do okresného kola. Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov

Výsledky súťaže:

1A kategória 5. – 7. ročník:

1. miesto: Ella Orovnická 6.B

2. miesto: Lukáš Fašung 6.B

3. miesto: Adriana Danišová 7.B

1B kategória 8. – 9. ročník:

1. miesto: Viktória Gášpárová 8.A,

2. miesto: Patrik Havran 9.B

3. miesto: Martina Ondovčinová 9.B

 

 

SÚŤAŽ V PREDNESE POÉZIE A PRÓZY V ANGLICKOM JAZYKU.

Dňa 9. novembra 2017 v popoludňajších hodinách sa na našej škole uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku. Prednesu sa zúčastnili žiaci piateho až deviateho ročníka. Stres a trému zahnala uvoľnená atmosféra, ktorá bola doplnená čajom a chutnými keksíkmi. Bolo ťažké určiť víťaza, pretože všetci zúčastnení súťažiaci sa veľmi snažili a boli svedomito pripravení. Nakoniec tí najlepší boli ocenení zaujímavými cenami.

Výsledky súťaže:

1. kategória 5. – 7. ročník:

1. miesto: Kiara Jane Moreira 6.A

2. miesto: Ester Žabková 5.B

3. miesto: Michal Lipovský 6.B

2. kategória 8. – 9. ročník:

1. miesto: Viktória Gášpárová 8.A,Patrik Havran 9.B

2. miesto: Petra Nôtová 8.A

3. miesto: Zuzana Gatialová 8.B

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
  Saratovská ul. 85
 • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
  036 631 2577 - tajomníčka
  036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria