Nedeľa 10. 12. 2023

Navigácia

Plán práce ŽŠR

Plán práce žiackej školskej rady 2019/2020

September:

Ustanovujúce zasadnutie

Celoročná súťaž - Súťaž o 300 eur pre svoju triedu na koncoročný výlet – 1.stupeň, 2.stupeň

Tvorba loga žiacka rada

Október:

Súťaž- najkrajšia jesenná výzdoba triedy

Týždeň zdravej výživy – aktivity v triede – fotka s každého ročníka

Dotazníky do tried – návrhy, pripomienky alebo zmeny

November:

Stretnutie s vedením školy – podávanie rôznych návrhov a opatrení priamo vedeniu školy – súhrn z dotazníkov – výsledky na nástenke

Príprava  Mikuláša s basketbalom

December:

Mikuláš s basketbalom

Súťaž- najkrajšia vianočná výzdoba triedy

Január:

Podchytiť a zamedziť náznaky šikanovania.

Súťaž o najnezvyčajnejšieho snehuliaka v triede – rôznorodý materiál

Február:

Valentínska pošta - Valentínky pre žiakov

Priebežné vyhodnotenie celoročnej súťaže - Súťaž o 300 eur pre svoju triedu na koncoročný výlet.

Marec:

Súťaž o najzaujímavejšiu vlastnoručne zhotovenú knihu 1. -4. ročník

O najzaujímavejší čitateľský denník 5. – 9. ročník

Deň  učiteľov - poďakovanie učiteľom, výroba kvetu pre učiteľov

Najkrajšie vyznanie učiteľovi 15.3.2020

Súťaž- veľkonočná výzdoba triedy

Apríl:

Deň Zeme – výstava prác v areály školy - plot

Úprava areálu školy – zbieranie papiera

Hliadky žiackej školskej rady s propagačným materiálom na zlepšenie čistoty mesta Levice

Máj:

Deň matiek – najkrajšie venovanie

Sadenie stromu alebo kríku – zlepšenie životného prostredia a skrášľovania okolia našej školy

Súťaž - letná výzdoba triedy

Jún:

Deň detí – zábavné aktivity pre žiakov

Deň otcov – najkrajšie venovanie

Vyhodnotenie súťaže - Súťaž o 300 eur pre svoju triedu na koncoročný výlet.

Vyhodnotenie činnosti žiackej školskej rady

 

Predkladaný plán činnosti žiackej školskej rady na šk. rok 2019/2020 je orientačný, počas školského roka môže byť doplnený o ďalšie aktivity podľa potreby.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria