Streda 24. 7. 2024

Navigácia

Zážitky bez bariér Bavíme sa s microbitmi Medzinárodný program Zelená škola Projekt "Viem, čo zjem" Lesníci pre zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti Grantový program 2018 - Dostaneme ťa do školy  eTwinning 2018/2019 Pohár o najlepší gymnastický štvorboj žiakov a žiačok Národná súťaž eTwinning 2018 Projekt „Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete“ Kvalita života v školskom prostredí - Strecha pre Váš nápad 2018 Malá finančná akadémia s KOZMIXOM Misia Modrá planéta s Kozmixom Prevencia negatívnych spoločenkých javov Škola priateľská k deťom eTwinning - Lesné miničarovanie eTwinning – Európa v škole 2017/2018 eTwinning – Sviatky v zimnom období 2017/2018 Na energiu s rozumom Národné projekty Zdravie a bezpečnosť v školách - Voda je život Ekobojovníci s rozumom v hrsti do zdravej budúcnosti Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov Projekt "Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy, Saratovská ul. 85, Levice" 2009 - 2013 Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva Spoločne za zdravšiu výživu detí Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Projekty

Misia Modrá planéta s Kozmixom

Energeťáci, Superkozmici, Pozemšťania
a Kozmickí bádatelia...

 

Takto sa volal náš trojmesačný projekt, ktorému sme sa venovali od septembra 2017 do novembra 2017. Bol to skvelý spôsob podpory tímovej spolupráce pri riešení enviromentálnej problematiky, pri ktorom sa umožnilo žiakom naplno aplikovať nadobudnuté vedomosti, vlastnú kreativitu a prezentačné schopnosti do aktuálneho riešenia enviromisií. V úvode projektu sme sa rozdelili do štyroch pracovných tímov, rozdelili sme si funkcie a úlohy. Začali sme pracovať s hlavnou motivačnou situáciou, že vedci jedného dňa objavili novú planétu, na ktorej sú vhodné podmienky na život človeka. Je úlohou ľudstva, ako využije túto druhú šancu na život a vytvorenie nového domova. Úlohou pracovných tímov bolo navrhnúť základňu na novej Modrej planéte a vyriešiť základné enviromentálne otázky. Detská fantázia pracovala na plné obrátky, žiaci sa postupne zoznamovali s digitálnym vzdelávacím obsahom na portáli Kozmix.sk., ktorý sa stal nápomocným pri vysvetľovaní aktuálnych enviromentálnych problémov 21.storočia. Za čiastkové plnenie cieľov získavali tímy kredity, tie si zamieňali za jednotlivé makety budov základne vo forme plášťov telies. Po takmer mesačnej intenzívnej práci s digitálnym vzdelávacím obsahom začali pracovné tímy s originálnymi názvami: Energeťáci, Superkozmici, Pozemšťania a Kozmickí bádatelia budovať svoje základne. Lepili plášte budov, dotvárali ich podľa vlastných predstáv, každý tím sa snažil, aby jeho časť základne bola jedinečná.

Neskôr sme pristúpili k riešeniu enviromisií.

Superkozmici pomenovali svoju základňu TRAFFICLAND, pretože riešili enviromisiu s názvom DOPRAVA. Ich úlohou bolo navrhnúť ekologické dopravné prostriedky, vyriešiť sieť dobíjacích staníc, vytvoriť dopravnú sieť na základni a zaistiť bezpečnú dopravu s minimálnym negatívnym dosahom na životné prostredie. Vytvorili solárny asfalt, ktorý dodá energiu automobilom hneď pri ich dotyku s vozovkou, ďalej navrhli elektromobily a ich dobíjacie stanice, rozvrhli sieť bezpečnej cykloprepravy. Ani jeden navrhnutý dopravný prostriedok nepoškodzuje životné prostredie na základni. Po každej splnenej enviromisii získal tím nálepku na svoj hrací plán.

Energeťáci pomenovali svoju základňu ENERGOLAND, nakoľko riešili enviromisiu s názvom ENERGIA. Úlohou tímu bolo navrhnúť zdroj energie pre základňu, vybudovať elektráreň, znázorniť, kde všade sa elektrická energia využíva a taktiež mali zabezpečiť systém šetrenia energie na základni. Pripravili si niekoľko zdrojov energie, v podobe veterno-solárnych turbín, ktoré zabezpečovali energiu pre základňu nielen počas dňa ale i v noci. Systém šetrenia bol súčasťou každej budovy vo všetkých častiach základní. Tento systém šetrenia limitoval spotrebu akéhokoľvek druhu energie na každého obyvateľa základne podľa vopred dohodnutej smernice. Týmto sa zabránilo plytvaniu a nadbytočnému odberu, dokáže sa ustriehnuť tá správna miera spotreby energií.

Kozmickí bádatelia nazvali svoju základňu TRIEDIČKOVO, pretože sa mali venovať enviromisii s názvom ODPAD. Mali vymyslieť systém minimalizácie odpadu na základni, navrhnúť efektívnu prepravu odpadu, pripraviť plán triedenia odpadu a zabezpečiť jeho recykláciu na základni. Problémové zadania vyriešili kvalitným podzemným systémom farebných potrubí, ktorý začína v každej domácnosti a budove a vedie do ústrednej triedičky. V každej domácnosti sa odpad triedi a vhadzuje do jednej z farebných rúr podľa druhu odpadu. Prostredníctvom podzemného potrubia sa už roztriedený odpad dostáva do hlavnej triedičky, kde sa skontroluje a následne recykluje, využije sa na výrobu nových predmetov. Bio odpad sa priamo využije na bio farme, ktorá zabezpečuje bio potraviny pre všetkých členov základne. Na farme sa chovajú zvieratá a pestujú rastliny bez chemických postrekov. Envirohliadky zas kontrolujú dodržiavanie triedenia odpadu v centre základní a riadia proces prenosu triedeného odpadu z mesta do hlavnej triedičky prostredníctvom nákladných elektromobilov. Triedičkovo taktiež poskytuje bohaté príležitosti obyvateľom základní zamestnať sa, a tak vlastnou prácou prispieť k zdravému životnému prostrediu.

Pozemšťania pomenovali svoju základňu BUĎFIŤÁKOVO, pretože sa venovali enviromisii s názvom Životný štýl. Mali vytvoriť ekofarmu, vybudovať dostatočné množstvo služieb uspokojujúcich potreby obyvateľov základne, pripraviť miesta na relax a oddych, zabezpečiť podmienky pre zdravý životný štýl.  Problém s ekofarmou im pomohla vyriešiť základňa Triedičkovo, a preto sa mohli sústrediť na plnenie ostatných problémových úloh. Pre obyvateľov základne vytvorili centrum zábavy a športu, divadlo, kino, priestor na prácu, oddychový park s ihriskom, školu v peknom prostredí prírody, nemocnicu. Navrhli osobný monitorovací systém zdravia pre každého obyvateľa, ktorý keď sa ráno zobudí, postaví sa pred špeciálny skener zdravia, ktorý mu vyhodnotí aktuálny zdravotný stav, poradí, ako zorganizovať svoj deň, zladí návrhy na stravovanie a pohyb počas daného dňa. Ak skener zachytí nejaké zdravotné nedostatky, zašle ich hneď lekárovi, ktorý vyhodnotí výsledky, pozve pacienta a navrhne mu ďalšie možnosti liečby.

Jednotlivé kroky práce na projekte sme zasielali prostredníctvom online prezentácie. Záverečná prezentácia projektu žiakmi prebehla 28.11.2017 na rodičovskom združení 4.C triedy.

Mgr. M. Čákyová

Fotogaléria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice
    Saratovská ul. 85
  • 0910 486 759 - tajomníčka /mobil/
    036 631 2577 - tajomníčka
    036 622 3564 - vedúca jedálne

Fotogaléria